Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 3511 Bình luận : 0 Lượt xem : 43222
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 320 Bình luận : 0 Lượt xem : 8650
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 592 Bình luận : 0 Lượt xem : 11623
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 322 Bình luận : 0 Lượt xem : 7289
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 271 Bình luận : 0 Lượt xem : 8504
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 133 Bình luận : 0 Lượt xem : 4879
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 818 Bình luận : 0 Lượt xem : 12455
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 8257 Bình luận : 0 Lượt xem : 79335
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 631 Bình luận : 0 Lượt xem : 7934
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 241 Bình luận : 0 Lượt xem : 4549
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 432 Bình luận : 0 Lượt xem : 8509
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 1504 Bình luận : 0 Lượt xem : 21722
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 6210 Bình luận : 0 Lượt xem : 40115
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 805 Bình luận : 0 Lượt xem : 10463
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 748 Bình luận : 0 Lượt xem : 9648
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 1744 Bình luận : 2 Lượt xem : 14516
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 3569 Bình luận : 0 Lượt xem : 31088
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 1679 Bình luận : 0 Lượt xem : 12144
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 155 Bình luận : 0 Lượt xem : 5137
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 155 Bình luận : 0 Lượt xem : 3179
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 4588
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 4795
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 5138
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 382 Bình luận : 0 Lượt xem : 5456
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 6055
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 314 Bình luận : 0 Lượt xem : 10935
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 551 Bình luận : 0 Lượt xem : 10137
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 121 Bình luận : 0 Lượt xem : 4023
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 139 Bình luận : 0 Lượt xem : 4889
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 1264 Bình luận : 0 Lượt xem : 20572
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 83 Bình luận : 0 Lượt xem : 4624
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1943
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 4088
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 106 Bình luận : 0 Lượt xem : 5652
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 232 Bình luận : 0 Lượt xem : 8140
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 1811
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty ...
Lượt tải : 276 Bình luận : 0 Lượt xem : 5848
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ ...
Lượt tải : 518 Bình luận : 0 Lượt xem : 7934
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật ...
Lượt tải : 162 Bình luận : 0 Lượt xem : 4486
Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...
Lượt tải : 544 Bình luận : 0 Lượt xem : 6281
Mẫu giấy ủy quyền 2019 mới nhất dành cho các ...
Lượt tải : 1159 Bình luận : 0 Lượt xem : 15541
Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2700
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 4826
Mẫu đề xuất dự án đầu tư ban hành theo ...
Lượt tải : 128 Bình luận : 0 Lượt xem : 4803
Mẫu đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện ...
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 5115
Mẫu giải trình về công nghệ thục hiện dự án ...
Lượt tải : 156 Bình luận : 0 Lượt xem : 5265
Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ ...
Lượt tải : 108 Bình luận : 0 Lượt xem : 4425
Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 1863
Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1217
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1552
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1385
Mẫu đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài ban ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1362
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1636
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép ...
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1269
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 210 Bình luận : 0 Lượt xem : 9850
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 1370 Bình luận : 0 Lượt xem : 66296
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 256 Bình luận : 0 Lượt xem : 7079
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 207 Bình luận : 0 Lượt xem : 9752
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 254 Bình luận : 0 Lượt xem : 13857
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 226 Bình luận : 0 Lượt xem : 8375
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 144 Bình luận : 0 Lượt xem : 6890
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 148 Bình luận : 0 Lượt xem : 6484
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 159 Bình luận : 0 Lượt xem : 6696
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 196 Bình luận : 0 Lượt xem : 5584
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 263 Bình luận : 0 Lượt xem : 7858
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 592 Bình luận : 0 Lượt xem : 22129
Bảng mô tả công việc của nhân viên công nghệ
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 661
Bảng mô tả công việc của trưởng phòng
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 606
Bảng mô tả công việc của một nhân viên marketing
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 1242
Bảng mô tả công việc của của nhân viên phân ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 808
Bảng mô tả công việc trưởng phòng KTKH
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 687
Bảng mô tả công việc nhân viên công nghệ
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 454
Quy trình quản lý thư viện - Kế hoạch mua ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 587
Quy trình quản lý thư viện - Biên bản bàn ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 827
Quy trình quản lý thư viện - Danh sách ưu ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 446
Quy trình quản lý thư viện - Danh mục sách
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 718
Quy trình quản lý thư viện 
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 426
Quy trình quản lý thư viện - Biên bản thư ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 441
Tổng hợp 27 loại công văn gửi thuế và BHXH
Lượt tải : 265 Bình luận : 0 Lượt xem : 1853
Mẫu công văn giải trình về việc kê khai sai ...
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 1378
Công văn xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 727
Công văn giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 681
Công văn giải trình BHXH
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 566
Công văn giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 487
Quản trị Marketing - Những vấn đề cơ bản của ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 398
Quản trị Marketing - Phân tích môi trường Marketing
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 511
Quản trị Marketing - Hệ thống thông tin của Marketing
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 431
Quản trị Marketing - Phân tích thị trường và người ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 504
Quản trị Marketing - Kỹ năng lãnh đạo trong quản ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 411
Quản trị Marketing - Các công cụ giúp lập kế ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 367
KPI đo lường hiệu quả sử dụng tài sản vũ ...
Lượt tải : 159 Bình luận : 0 Lượt xem : 1806
File mẫu đánh giá KPI kế toán tổng hợp
Lượt tải : 446 Bình luận : 0 Lượt xem : 4077
File đánh giá KPI của vị trí kế toán vật ...
Lượt tải : 209 Bình luận : 0 Lượt xem : 1999
Mẫu Kpi đánh giá vị trí kế toán thanh ...
Lượt tải : 283 Bình luận : 0 Lượt xem : 2774
Mẫu đánh giá Kpi của vị trí kế toán giá ...
Lượt tải : 196 Bình luận : 0 Lượt xem : 1990
Mẫu đánh giá kpi của vị trí kế toán trưởng
Lượt tải : 445 Bình luận : 0 Lượt xem : 6964

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x