Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 409 Bình luận : 0 Lượt xem : 5475
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 1994
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 161 Bình luận : 0 Lượt xem : 2902
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 776
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1417
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 715
Mẫu dự kiến tình hình hoạt động của các dự ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 462
Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1668
Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 679
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1403
Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 923
Mẫu bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1103
Mẫu chi phí đâu tư đề nghị quyết toán
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 964
Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 554
Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư mới hoàn ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1163
Mẫu báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 834
Mẫu quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1790
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1040
Mấu phiếu giao nhận theo phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 776
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 202 Bình luận : 0 Lượt xem : 2616
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 1659 Bình luận : 1 Lượt xem : 14923
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 1216
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 741
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1082
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 312 Bình luận : 0 Lượt xem : 3661
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 590
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 421
Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận vật tư, ...
Lượt tải : 138 Bình luận : 0 Lượt xem : 1260
Mẫu BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, SP, hàng ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 750
Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của ...
Lượt tải : 204 Bình luận : 0 Lượt xem : 3311
Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công ...
Lượt tải : 149 Bình luận : 0 Lượt xem : 2820
Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 840
Mẫu biên bản hủy hóa đơn khi sai sót
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 812
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 709
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 642
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1139
Mẫu báo cáo giám sát thi công, quản lý chất ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1078
Mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm ...
Lượt tải : 189 Bình luận : 0 Lượt xem : 2568
Mẫu biên bản nghiệm thu phần công việc - TIẾNG ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1818
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 1263 Bình luận : 0 Lượt xem : 7417
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 98 Bình luận : 0 Lượt xem : 1558
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 154 Bình luận : 0 Lượt xem : 2121
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 130 Bình luận : 1 Lượt xem : 1000
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 1343 Bình luận : 0 Lượt xem : 8467
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 984
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 1038 Bình luận : 0 Lượt xem : 9571
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 289 Bình luận : 0 Lượt xem : 2962
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 242 Bình luận : 0 Lượt xem : 2775
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 559 Bình luận : 0 Lượt xem : 6780
Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 2009
Mẫu công văn gia hạn thanh toán
Lượt tải : 609 Bình luận : 0 Lượt xem : 6991
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa - TIẾNG ANH
Lượt tải : 354 Bình luận : 0 Lượt xem : 6583
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1189
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 460
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 849
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 967
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1188
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 863
Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký mã số thuế ...
Lượt tải : 1025 Bình luận : 0 Lượt xem : 19372
Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 1 Lượt xem : 930
Mẫu giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 1487
Mẫu cam kết không hoàn thuế mới nhất
Lượt tải : 207 Bình luận : 0 Lượt xem : 1978
Mẫu công văn xin gia hạn thời gian kiểm tra ...
Lượt tải : 92 Bình luận : 0 Lượt xem : 1759
Mẫu tờ khai thuế GTGT (Dành cho người nộp thuế ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 272
Mẫu tờ khai thuế GTGT - TIẾNG ANH
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1044
Mẫu giấy ủy quyền mở tài khoản thanh toán của ...
Lượt tải : 262 Bình luận : 0 Lượt xem : 2114
Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 445
Mẫu giấy ủy quyền khai thuế GTGT cho dự án ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 518
Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 385
Mẫu giấy ủy quyền khai lệ phí trước bạ khi ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 702
Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp - ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 578
Mẫu giấy ủy quyền báo cáo hoạt động ứng dụng ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Mẫu giấy ủy quyền hủy bỏ ứng dụng cung cấp ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 91
Mẫu giấy ủy quyền báo cáo hoạt động website dịch ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 115
Mẫu tờ khai lệ phí môn bài
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu số 01-4B/GTGT : Bảng kê khai điều chỉnh thuế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 88
Mẫu số 01-5/GTGT : Bảng kê số thuế GTGT đã ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 01-6/GTGT : Bảng phân bổ thuế GTGT cho ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 03/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 76
Mẫu số 04/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu số 05/GTGT : Tờ khai thuế GTGT tạm nộp ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 85
Mẫu số 06/GTGT : Đăng ký áp dụng phương pháp ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Mẫu số 01/TTĐB : Tờ khai thuế TTĐB
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 58
Mẫu số 01-1/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa, ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 76
Mẫu số 01-2/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 90
Mẫu số 01/TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu số 02/TAIN : Tờ khai quyết toán thuế tài ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu số 01/TAIN-DK : Tờ khai thuế tài nguyên tạm ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 77
Mẫu số 02/TAIN-DK : Tờ khai quyết toán thuế tài ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu số 02/TAIN-DK : Tờ khai quyết toán thuế tài ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu số 01/MBAI : Tờ khai thuế môn bài
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Mẫu số 01/NĐAT : Tờ khai thuế nhà đất (áp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 76
Mẫu số 02/NĐAT : Tờ khai thuế nhà, đất (áp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu số 01/TSDĐ : Tờ khai tiền sử dụng đất
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 207
Mẫu số 02/TSDĐ : Thông báo nộp tiền sử dụng ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Mẫu số 01/TMĐN : Tờ khai tiền thuê đất, thuê ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 104
Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Mẫu số 02/BVMT : Tờ khai quyết toán phí bảo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu số 01/PHXD : Tờ khai phí xăng dầu
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 101
Mẫu số 01/PHLP : Tờ khai phí, lệ phí
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 84
Mẫu số 02/PHLP : Tờ khai quyết toán phí, lệ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 121
Mẫu số 01/LPTB : Tờ khai lệ phí trước bạ ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 238
Mẫu số 01-1/LPTB : Thông báo nộp lệ phí trước ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 98
Mẫu số 01/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Mẫu số 02/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 03/THKH : Thông báo nộp thuế áp dụng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 78
Mẫu số 01/TĐ-GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 64
Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN : Bảng phân bổ số thuế TNDN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Mẫu số 03/TĐ-TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên dành ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 81
Mẫu số 03-1/TĐ-TAIN : Bảng phân bổ số thuế tài ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu số 01/LT : Lệnh thu ngân sách nhà nước
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 76
Mẫu số 01/NOPT : Thông báo về việc hạch toán ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu số 02/NOPT : Văn bản đề nghị gia hạn ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 84
Mẫu số 03/NOPT : Thông báo về việc chấp nhận ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu số 04/NOPT : Thông báo về việc bổ sung/không ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 70
Mẫu số 01/MGTH : Văn bản đề nghị miễn (giảm) ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 100
Mẫu số 02/MGTH : Biên bản xác định mức độ, ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 151
Mẫu số 03/MGTH : Quyết định về việc miễn (giảm) ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 65
Mẫu số 04/MGTH : Thông báo về việc người nộp ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Mẫu số 01/XNTH : Công văn đề nghị xóa nợ ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 115
Mẫu số 02/XNTH : Công văn thông báo bổ sung ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 67
Mẫu số 03/XNTH : Quyết định về việc xoá nợ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 04/XNTH : Thông báo trường hợp không thuộc ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 85
Mẫu số 01/KTTT : Thông báo về việc giải trình, ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 104
Mẫu số 02/KTTT : Biên bản làm việc về việc ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 98
Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 91
Mẫu số 02/KK-TNCN : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 98
Mẫu số 03/KK-TNCN : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Mẫu số 04-2/TNCN : Giấy uỷ quyền quyết toán thuế ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 99
Mẫu số 05/KK-TNCN : Tờ khai quyết toán thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 127
Mẫu số 08/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 83
Mẫu số 11-1/TB-TNCN : Thông báo nộp thuế TNCN
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Mẫu số 12/KK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Mẫu số 13/KK-TNCN : Tờ khai quyết toán thuế TNCN ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 02/XNMT : Xác nhận miễn thuế TNCN
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 70
Mẫu số 01/XNCG : Tờ khai xác nhận chuyên gia ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 87
Mẫu số 02/KK-XS : Tờ khai quyết toán thuế TNCN ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Mẫu số 01/KK-XS : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 55
Mẫu số 18/KTTT : Quyết định về việc gia hạn ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 105
Mẫu số 17/KTTT : Quyết định về việc xử lý ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 62
Mẫu số 16/KTTT : Quyết định về việc bãi bỏ ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Mẫu số 15/KTTT : Biên bản khám nơi cất giấu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu số 13/KTTT : Biên bản trả lại tài liệu, ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 65
Mẫu số 12/KTTT : Quyết định về việc xử lý ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu số 10/KTTT : Quyết định về việc tạm giữ ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 78
Mẫu số 09/KTTT : Biên bản làm việc về việc ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 98
Mẫu số 07/KTTT : Thông báo về việc cung cấp ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 87
Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu số 01/LHT : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 77
Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn chứng từ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 81
Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 103
Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 70
Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 53
Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu số 07/HTQT : Giấy chứng nhận cư trú
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 88
Mẫu số 06/HTQT : Giấy đề nghị xác nhận cư ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 122
Mẫu số 05/HTQT : Giấy xác nhận thuế thu nhập ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu số 04/HTQT : Giấy xác nhận thuế thu nhập ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Mẫu số 03/HTQT : Giấy đề nghị xác nhận số ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 108
Mẫu số 04/UNTH : Báo cáo quyết toán sử dụng ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Mẫu số 03/UNTH : Báo cáo tình hình thu nộp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 49
Mẫu số 02/UNTH : Biên bản thanh lý hợp đồng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 91
Mẫu số 01/UNTH : Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu số 01/AĐTH : Quyết định về việc ấn định ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 59
Mẫu số 18/MGT-TNCN : Văn bản đề nghị giảm thuế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu số 17/TNCN : Đơn đề nghị cấp chứng từ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 76
Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư xác nhận thu nhập năm
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 264
Mẫu số 21a/XN-TNCN : Bản kê khai về người phải ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 88
Mẫu số 22/XN-TNCN : Bản kê khai về người tàn ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Mẫu số 23/CK-TNCN : Bản cam kết
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu số 02-1/NTNN : Bảng kê các nhà thầu nước ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 70
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 805
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1435
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 854
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 763
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 480
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 169 Bình luận : 0 Lượt xem : 2024
Mẫu bảng thống kê tờ khai nhập khẩu
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 416
Mẫu bảng thống kê tờ khai xuất khẩu
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 380
Mẫu báo cáo thực trạng kho ngoại quan
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 405
Mẫu số 24/BC-KNQ/GSQL báo cáo tình hình hoạt động ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 449
Mẫu phiếu theo dõi nhập khẩu/ xuất khẩu từng lần
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 482
Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ hải quan
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 833
Mẫu hợp đồng gia công - GARMENT PROCESSING CONTRACT ( ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 1377
Mẫu giấy ủy quyền ký trong lĩnh vực xuất nhập ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 704
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 688
Mẫu tờ trình lãnh đạo Hải Quan xuất trả nguyên ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 568
Mẫu tờ trình hàng tạm nhập tái chế
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 475
Mẫu hợp đồng mua bán - SALES CONTRACT ( TIẾNG ...
Lượt tải : 158 Bình luận : 0 Lượt xem : 2507
Mẫu hợp đồng mua tại chỗ - SPOT BUY CONTRACT ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 312
Mẫu đơn đặt hàng - PURCHASE ORDER ( TIẾNG ANH ...
Lượt tải : 115 Bình luận : 0 Lượt xem : 2426
Mẫu thỏa thuận giao hàng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 594
Mẫu công văn giải trình nhập hàng mẫu không khai ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1226
Mẫu thông báo thuế nhập tại chỗ
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 289
Mẫu phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 655
Mẫu bảng kê khai hàng hóa - MANIFEST OF CARGO ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 755
Mẫu số 02 – Khai bổ sung về hàng hoá ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 272
Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 661
Mẫu công văn xin kiểm tra hàng trước khi khai ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 782
Mẫu công văn điều chỉnh tên người nhận hàng
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 819
Mẫu công văn kiểm hàng ngoài giờ
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 681
Mẫu công văn xin rút hàng container tại cảng
Lượt tải : 106 Bình luận : 0 Lượt xem : 1401
Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 242
Mẫu công văn thay đổi cửa khẩu xuất hàng
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 573
Mẫu đơn xin thành lập kho ngoại quan
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 589
Mẫu hợp đồng vận tải quá cảnh - TIẾNG ANH
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 297
Mẫu phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 336
Mẫu giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 592
Mẫu giấy kiểm tra chất lượng hàng hóa
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 814
Mẫu giấy đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp và chữ ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1043
Mẫu công văn xin xuất thiếu hàng xuất khẩu
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 308
Mẫu công văn hủy tờ khai xuất khẩu
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 308
Mẫu công văn nợ bill mở TKHQ
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 377
Mẫu C.O form A (C.O ưu đãi thuế quan phổ ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 902
Mẫu đơn đề nghị cấp C.O (Certificate of Origin)
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 334
Mẫu phiếu ghi chép (Dùng để ghi chép tình trạng ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 270
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C.O
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 333
Mẫu giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 356
Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu tự động
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 245
Mẫu đơn xin xuất hàng phi mậu dịch
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 709
Mẫu công văn giải trình sai tên hàng so với ...
Lượt tải : 121 Bình luận : 0 Lượt xem : 1866
Mẫu tờ khai đăng ký nghiêm ngặt về an toàn ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 301
Mẫu khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 265
Mẫu đơn đề nghị cấp C.O trước , bổ sung ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 474
Mẫu phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 663
Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 675
Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 696
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu (HQ/2012-PLXK)
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 484
Mẫu tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 836
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu (HQ/2012-PLNK)
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 676
Mẫu tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 735
Mẫu phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 338
Mẫu tờ khai hải quan điện tử sửa đổi, bổ ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 407
Mẫu tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu dịch (HQ/2011-PMD)
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 433
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 484
Mẫu tờ khai hàng gia công chuyển tiếp (HQ/2011-GCCT) ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 341
Mẫu thông báo dừng thông quan đột xuất (mẫu 11)
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 458
Mẫu xác nhận lượng nguyên liệu, vật tư chưa sử ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 536
Mẫu bảng tổng hợp tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 394
Mẫu bảng tổng hợp hóa đơn nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 540
Mẫu bảng tổng hợp tờ khai xuất khẩu sản phẩm ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 458
Mẫu tổng hợp hóa đơn sản phẩm bán tại khu ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 367
Mẫu báo cáo tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 558
Mẫu bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư nhập xuất ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 832
Mẫu bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu tư nước ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 505
Mẫu báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 877
Mẫu báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 669
Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 727
Mẫu hợp đồng thuê gia công lại - SONG NGỮ
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 768
Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 1177
Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 246
Mẫu thông báo hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 492
Mẫu bảng quyết toán nguyên vật liệu hàng gia công
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 644
Mẫu bảng báo cáo quyết toán sử dụng máy móc, ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 899
Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo SONG NGỮ
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1124
Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc - SONG NGỮ
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 418
Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản - SONG NGỮ
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 937
Mẫu vận đơn hàng không (Airway bill - AWB) - ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 897
Mẫu vận đơn đường biển (Bill of lading - B/L) ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 1013
Mẫu vận đơn mới nhất - BILL OF LADING
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1280
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 733
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 417
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 692
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 1055
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1000
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 1341
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ ...
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 1202
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 744
Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 787
Mẫu giấy ủy quyền 2019 mới nhất dành cho các ...
Lượt tải : 289 Bình luận : 0 Lượt xem : 3386
Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 660
Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 939
Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 1805
Mẫu giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 466
Mẫu giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 444
Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền mới ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 562
Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 248
Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 298
Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 616
Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 303
Mẫu thông báo về việc chào bán cổ phần riêng ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 261
Mẫu thông báo về việc hủy con dấu của doanh ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 481
Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 637
Mẫu thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 232
Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 375
Mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 701
Mẫu thông báo về việc phản hồi kết quả rà ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 298
Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1348
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 770
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 280
Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 557
Mẫu giấy đăng ký hộ kinh doanh
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 533
Mẫu danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 602
Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 739
Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 642
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 435
Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 572
Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 564
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 454
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 325
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2TV ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 229
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh -TIẾNG ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1075
Mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 626
Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông Công ty ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 232
Mẫu tờ trình thông báo việc mất con dấu trong ...
Lượt tải : 337 Bình luận : 0 Lượt xem : 3005
Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 216
Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định trích ...
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 1540
Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng của doanh ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1182
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc ...
Lượt tải : 494 Bình luận : 0 Lượt xem : 2908
Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu của ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 88
Mẫu quyết định của hội đồng quản trị về việc ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 75
Mẫu giấy ủy quyền thông báo lập địa điểm kinh ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 147
Mẫu sổ đăng ký cổ đông công ty Cổ phần
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 122
Biên bản họp hội đồng quản trị về việc bầu/ ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 139
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 524
Mẫu đề xuất dự án đầu tư ban hành theo ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1038
Mẫu đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1206
Mẫu giải trình về công nghệ thục hiện dự án ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 801
Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 786
Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 265
Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 513
Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 740
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 1152
Mẫu đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 992
Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động đầu tư dự ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 744
Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi sang giấy chứng ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 565
Mẫu thông báo thực hiện dự án đầu tư
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 418
Mẫu thỏa thuận liên danh SONG NGỮ
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 1103
Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh
Lượt tải : 114 Bình luận : 0 Lượt xem : 1544
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 416
Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 311
Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 306
Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 264
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 359
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 262
Mẫu đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài ban ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 262
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 398
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 249
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 219
Mẫu thông báo lập văn phòng đại diện của trung ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 433
Mẫu thông báo lập chi nhánh /văn phòng đại diện ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 250
Mẫu thay đổi danh sách trọng tài viên của trung ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 237
Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 268
Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 449
Mẫu theo dõi hợp đồng lao động ban hành kèm ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 312
Mẫu sổ theo dõi giải quyết tranh chấp - Mẫu ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 228
Mẫu sổ theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 748
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 967
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 3546
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 576
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 952
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 848
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 662
Bản mô tả công việc của kế toán tổng hợp ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 2561
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 519
Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 896
Mẫu đăng tin tuyển dụng kế toán trưởng hay nhất ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 347
Mẫu đăng tin tuyển dụng kế toán tổng hợp hay ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1220
Mẫu đăng tin tuyển kế toán thuế - mẫu chi ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 315
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 808
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 986
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 721
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 834
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 681
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 3287
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 461
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 942
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1330
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 295 Bình luận : 0 Lượt xem : 3714
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 324
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 266
Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 651
Mẫu đơn khiếu nại ( tố cáo)
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 321
Mẫu sổ theo dõi khen thưởng
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 288
Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 174
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 386
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm ...
Lượt tải : 72 Bình luận : 0 Lượt xem : 1252
Mẫu tờ trình xin mua sắm tài sản
Lượt tải : 219 Bình luận : 0 Lượt xem : 3561
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 373
Mẫu tờ trình đề nghị nhà cung cấp
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 488
Mẫu hợp đồng cho vay tiền
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 423
Mẫu hợp đồng mượn xe mới nhất
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 445
Mẫu quyết định về việc ban hành định mức tiêu ...
Lượt tải : 313 Bình luận : 0 Lượt xem : 2901
Mẫu giấy giới thiệu mới nhất
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 460
Mẫu quyết định khen thưởng mới được sử dụng nhiều ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 566
Mẫu thông báo mua bảo hiểm tai nạn cho công ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 444
Mẫu thông báo đăng ký mã số thuế các nhân ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 175
Mẫu thông báo điều chỉnh nhân sự cho các dự ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 351
Mẫu thông báo chi tiết công việc
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 204
Mẫu thông báo chậm lương của công nhân viên
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 1701
Mẫu biên bản bàn giao và xác định khối lượng ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 300
Mẫu công văn đề xuất mua CCDC
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 381
Mẫu báo cáo doanh thu, chi phí theo quý
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 2306
Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn trong doanh ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Quyết định áp dụng hóa đơn tự in trong công ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu giấy đề nghị chấm dứt ứng dụng cung cấp ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 99
Mẫu thông báo thay đổi thông tin ứng dụng bán ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 101
Mẫu giấy ủy quyền thông báo ngừng hoạt động ứng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Mẫu giấy ủy quyền thay đổi thông tin ứng dụng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 149
Mẫu thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa đối với ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 105
Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Mấu biên bản họp về việc chuyển đổi công ty ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 98
Mẫu bản cam kết thanh toán các khoản nợ và ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 459
Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 93
Mẫu thông báo thay đổi tên công ty cổ phần
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 84

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×