Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 699 Bình luận : 0 Lượt xem : 12686
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 155 Bình luận : 0 Lượt xem : 4365
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 264 Bình luận : 0 Lượt xem : 6192
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 2050
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 3041
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 1868
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 329 Bình luận : 0 Lượt xem : 5652
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 3754 Bình luận : 0 Lượt xem : 40782
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 258 Bình luận : 0 Lượt xem : 3401
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 1600
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 133 Bình luận : 0 Lượt xem : 3137
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 635 Bình luận : 0 Lượt xem : 9762
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 3167 Bình luận : 0 Lượt xem : 21304
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 180 Bình luận : 0 Lượt xem : 3821
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 236 Bình luận : 0 Lượt xem : 3946
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 178 Bình luận : 2 Lượt xem : 2181
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 2143 Bình luận : 0 Lượt xem : 17987
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 196 Bình luận : 0 Lượt xem : 2577
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 2348
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 997
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1929
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 2202
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 2532
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 1724
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1691
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 3833
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 2722
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1611
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1294
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 424 Bình luận : 0 Lượt xem : 7376
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 1537
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 642
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1426
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 2706
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 2331
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 189