Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 559
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 247
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 390
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 142
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 387
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 138
Mẫu dự kiến tình hình hoạt động của các dự ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 143
Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 515
Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 230
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 392
Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 254
Mẫu bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 195
Mẫu chi phí đâu tư đề nghị quyết toán
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 318
Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 150
Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư mới hoàn ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 343
Mẫu báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 263
Mẫu quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 409
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 226
Mấu phiếu giao nhận theo phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 209
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 336
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 1 Lượt xem : 424
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 175
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 149
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 132
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 312
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 124
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 116
Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận vật tư, ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 123
Mẫu BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, SP, hàng ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 205
Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 528
Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 481
Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 204
Mẫu biên bản hủy hóa đơn khi sai sót
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 229
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 153
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 188
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 243
Mẫu báo cáo giám sát thi công, quản lý chất ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 257
Mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 510
Mẫu biên bản nghiệm thu phần công việc - TIẾNG ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 132
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 114 Bình luận : 0 Lượt xem : 949
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 336
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 813
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 19 Bình luận : 1 Lượt xem : 196
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 154 Bình luận : 0 Lượt xem : 1146
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 257
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 213 Bình luận : 0 Lượt xem : 2140
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 641
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 365
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 134 Bình luận : 0 Lượt xem : 1374
Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 275
Mẫu công văn gia hạn thanh toán
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 595
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa - TIẾNG ANH
Lượt tải : 80 Bình luận : 0 Lượt xem : 1198
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 462
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 126
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 197
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 241
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 258
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 223
Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký mã số thuế ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 1464
Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 313
Mẫu giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 366
Mẫu cam kết không hoàn thuế mới nhất
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 414
Mẫu công văn xin gia hạn thời gian kiểm tra ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 269
Mẫu tờ khai thuế GTGT (Dành cho người nộp thuế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Mẫu tờ khai thuế GTGT - TIẾNG ANH
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 193
Mẫu giấy ủy quyền mở tài khoản thanh toán của ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 187
Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 112
Mẫu giấy ủy quyền khai thuế GTGT cho dự án ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 159
Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 102
Mẫu giấy ủy quyền khai lệ phí trước bạ khi ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 143
Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp - ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 111
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 253
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 110
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 237
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 137
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 119
Mẫu bảng thống kê tờ khai nhập khẩu
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 142
Mẫu bảng thống kê tờ khai xuất khẩu
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 140
Mẫu báo cáo thực trạng kho ngoại quan
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 150
Mẫu số 24/BC-KNQ/GSQL báo cáo tình hình hoạt động ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 168
Mẫu phiếu theo dõi nhập khẩu/ xuất khẩu từng lần
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 139
Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ hải quan
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 229
Mẫu hợp đồng gia công - GARMENT PROCESSING CONTRACT ( ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 227
Mẫu giấy ủy quyền ký trong lĩnh vực xuất nhập ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 158
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 209
Mẫu tờ trình lãnh đạo Hải Quan xuất trả nguyên ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 140
Mẫu tờ trình hàng tạm nhập tái chế
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 123
Mẫu hợp đồng mua bán - SALES CONTRACT ( TIẾNG ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 193
Mẫu hợp đồng mua tại chỗ - SPOT BUY CONTRACT ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 99
Mẫu đơn đặt hàng - PURCHASE ORDER ( TIẾNG ANH ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 445
Mẫu thỏa thuận giao hàng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 114
Mẫu công văn giải trình nhập hàng mẫu không khai ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 194
Mẫu thông báo thuế nhập tại chỗ
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 92
Mẫu phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 125
Mẫu bảng kê khai hàng hóa - MANIFEST OF CARGO ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 212
Mẫu số 02 – Khai bổ sung về hàng hoá ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 211
Mẫu công văn xin kiểm tra hàng trước khi khai ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 132
Mẫu công văn điều chỉnh tên người nhận hàng
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 111
Mẫu công văn kiểm hàng ngoài giờ
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 154
Mẫu công văn xin rút hàng container tại cảng
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 216
Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu công văn thay đổi cửa khẩu xuất hàng
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 78
Mẫu đơn xin thành lập kho ngoại quan
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 166
Mẫu hợp đồng vận tải quá cảnh - TIẾNG ANH
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 87
Mẫu phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 120
Mẫu giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 179
Mẫu giấy kiểm tra chất lượng hàng hóa
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Mẫu giấy đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp và chữ ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Mẫu công văn xin xuất thiếu hàng xuất khẩu
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 88
Mẫu công văn hủy tờ khai xuất khẩu
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 91
Mẫu công văn nợ bill mở TKHQ
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 92
Mẫu C.O form A (C.O ưu đãi thuế quan phổ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 107
Mẫu đơn đề nghị cấp C.O (Certificate of Origin)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu phiếu ghi chép (Dùng để ghi chép tình trạng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 85
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C.O
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Mẫu giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 87
Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu tự động
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu đơn xin xuất hàng phi mậu dịch
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 109
Mẫu công văn giải trình sai tên hàng so với ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 332
Mẫu tờ khai đăng ký nghiêm ngặt về an toàn ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 114
Mẫu khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 109
Mẫu đơn đề nghị cấp C.O trước , bổ sung ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 170
Mẫu phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 298
Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 173
Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 331
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu (HQ/2012-PLXK)
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Mẫu tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 277
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu (HQ/2012-PLNK)
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 242
Mẫu tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 306
Mẫu phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 131
Mẫu tờ khai hải quan điện tử sửa đổi, bổ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 137
Mẫu tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu dịch (HQ/2011-PMD)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 155
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 189
Mẫu tờ khai hàng gia công chuyển tiếp (HQ/2011-GCCT) ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 125
Mẫu thông báo dừng thông quan đột xuất (mẫu 11)
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 127
Mẫu xác nhận lượng nguyên liệu, vật tư chưa sử ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Mẫu bảng tổng hợp tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 171
Mẫu bảng tổng hợp hóa đơn nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 170
Mẫu bảng tổng hợp tờ khai xuất khẩu sản phẩm ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 111
Mẫu tổng hợp hóa đơn sản phẩm bán tại khu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 154
Mẫu báo cáo tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 186
Mẫu bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư nhập xuất ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 158
Mẫu bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu tư nước ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 120
Mẫu báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 209
Mẫu báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 135
Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 233
Mẫu hợp đồng thuê gia công lại - SONG NGỮ
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 152
Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 201
Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 81
Mẫu thông báo hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 118
Mẫu bảng quyết toán nguyên vật liệu hàng gia công
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 84
Mẫu bảng báo cáo quyết toán sử dụng máy móc, ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 151
Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo SONG NGỮ
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 92
Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc - SONG NGỮ
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 91
Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản - SONG NGỮ
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 174
Mẫu vận đơn hàng không (Airway bill - AWB) - ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 227
Mẫu vận đơn đường biển (Bill of lading - B/L) ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 193
Mẫu vận đơn mới nhất - BILL OF LADING
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 273
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 287
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 117
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 210
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 219
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 236
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 235
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 329
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 226
Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 248
Mẫu giấy ủy quyền 2019 mới nhất dành cho các ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 255
Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 235
Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 322
Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 190
Mẫu giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 145
Mẫu giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 162
Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền mới ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 135
Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 75
Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 91
Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu thông báo về việc chào bán cổ phần riêng ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 90
Mẫu thông báo về việc hủy con dấu của doanh ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 106
Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 94
Mẫu thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 214
Mẫu thông báo về việc phản hồi kết quả rà ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 101
Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 273
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 256
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 100
Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Mẫu giấy đăng ký hộ kinh doanh
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 219
Mẫu danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 175
Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 200
Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 149
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 176
Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 198
Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 207
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 106
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2TV ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh -TIẾNG ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 87
Mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 136
Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông Công ty ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 62
Mẫu tờ trình thông báo việc mất con dấu trong ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 378
Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định trích ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 294
Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng của doanh ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 182
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 247
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 105
Mẫu đề xuất dự án đầu tư ban hành theo ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 203
Mẫu đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 267
Mẫu giải trình về công nghệ thục hiện dự án ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 217
Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 190
Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 87
Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 144
Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 221
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 281
Mẫu đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 292
Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động đầu tư dự ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 287
Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi sang giấy chứng ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 195
Mẫu thông báo thực hiện dự án đầu tư
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 162
Mẫu thỏa thuận liên danh SONG NGỮ
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 245
Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 108
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 130
Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 17
Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 88
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 92
Mẫu đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài ban ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 90
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 110
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 84
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu thông báo lập văn phòng đại diện của trung ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 115
Mẫu thông báo lập chi nhánh /văn phòng đại diện ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu thay đổi danh sách trọng tài viên của trung ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 91
Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 151
Mẫu theo dõi hợp đồng lao động ban hành kèm ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 101
Mẫu sổ theo dõi giải quyết tranh chấp - Mẫu ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 91
Mẫu sổ theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 152
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 339
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 157
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 186
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 192
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 168
Bản mô tả công việc của kế toán tổng hợp ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 215
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 150
Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 184
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 30
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 44
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 71
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 54
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 50
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 65
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 51
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 134
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 87
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 25
Mẫu đơn khiếu nại ( tố cáo)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu sổ theo dõi khen thưởng
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 33
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu tờ trình xin mua sắm tài sản
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu tờ trình đề nghị nhà cung cấp
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu hợp đồng cho vay tiền
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu hợp đồng mượn xe mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu quyết định về việc ban hành định mức tiêu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu giấy giới thiệu mới nhất
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12