Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 601 Bình luận : 0 Lượt xem : 10588
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 141 Bình luận : 0 Lượt xem : 3801
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 238 Bình luận : 0 Lượt xem : 5329
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 1687
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 2642
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1652
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 298 Bình luận : 0 Lượt xem : 4902
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 3241 Bình luận : 0 Lượt xem : 34481
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 225 Bình luận : 0 Lượt xem : 2765
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 1321
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 2541
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 570 Bình luận : 0 Lượt xem : 8171
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 2563 Bình luận : 0 Lượt xem : 17031
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 159 Bình luận : 0 Lượt xem : 3268
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 216 Bình luận : 0 Lượt xem : 3516
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 161 Bình luận : 2 Lượt xem : 1872
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 1909 Bình luận : 0 Lượt xem : 15406
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 173 Bình luận : 0 Lượt xem : 2184
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1980
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 811
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 1698
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1927
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 2259
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 1524
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1439
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 2995
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 2084
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1390
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1010
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 334 Bình luận : 0 Lượt xem : 5362
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 1285
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 585
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 1244
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 2246
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1969
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 116
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty ...
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 2707
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ ...
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 2113
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1497
Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1383
Mẫu giấy ủy quyền 2019 mới nhất dành cho các ...
Lượt tải : 423 Bình luận : 0 Lượt xem : 6769
Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1085
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 1050
Mẫu đề xuất dự án đầu tư ban hành theo ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 2149
Mẫu đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 2404
Mẫu giải trình về công nghệ thục hiện dự án ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1579
Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1557
Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 436
Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 365
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 476
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 377
Mẫu đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài ban ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 370
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 529
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 363
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 2231
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 271 Bình luận : 0 Lượt xem : 14342
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1090
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 2140
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 2224
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1766
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 2044
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 2337
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1887
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 2119
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1596
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 188 Bình luận : 0 Lượt xem : 8254

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×