Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 482 Bình luận : 0 Lượt xem : 8021
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 117 Bình luận : 0 Lượt xem : 3026
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 193 Bình luận : 0 Lượt xem : 4272
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 1189
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 2076
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1189
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 250 Bình luận : 0 Lượt xem : 3896
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 2429 Bình luận : 0 Lượt xem : 26007
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 183 Bình luận : 0 Lượt xem : 2111
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 1046
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 80 Bình luận : 0 Lượt xem : 1838
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 413 Bình luận : 0 Lượt xem : 5899
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 1733 Bình luận : 0 Lượt xem : 12083
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 2467
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 186 Bình luận : 0 Lượt xem : 2862
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 148 Bình luận : 2 Lượt xem : 1491
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 1588 Bình luận : 0 Lượt xem : 12224
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 128 Bình luận : 0 Lượt xem : 1529
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1595
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 603
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1329
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1465
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1727
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1207
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 1150
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 2311
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1456
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1078
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 758
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 248 Bình luận : 0 Lượt xem : 3916
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 996
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 497
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 954
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1743
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1523
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 2139
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ ...
Lượt tải : 92 Bình luận : 0 Lượt xem : 1717
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1151
Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 1131
Mẫu giấy ủy quyền 2019 mới nhất dành cho các ...
Lượt tải : 362 Bình luận : 0 Lượt xem : 5502
Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 897
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 691
Mẫu đề xuất dự án đầu tư ban hành theo ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1702
Mẫu đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 1872
Mẫu giải trình về công nghệ thục hiện dự án ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1231
Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 1199
Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 337
Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 319
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 422
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 322
Mẫu đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài ban ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 326
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 477
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 315
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 1615
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 191 Bình luận : 0 Lượt xem : 8925
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 795
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1588
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1563
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1127
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1415
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 1741
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 1328
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1514
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1146
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 155 Bình luận : 0 Lượt xem : 6167

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×