Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 776 Bình luận : 0 Lượt xem : 14420
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 162 Bình luận : 0 Lượt xem : 4715
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 282 Bình luận : 0 Lượt xem : 6744
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 88 Bình luận : 0 Lượt xem : 2355
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 3388
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 2034
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 354 Bình luận : 0 Lượt xem : 6137
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 4103 Bình luận : 0 Lượt xem : 45158
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 279 Bình luận : 0 Lượt xem : 3773
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 1860
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 152 Bình luận : 0 Lượt xem : 3536
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 684 Bình luận : 0 Lượt xem : 10775
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 3440 Bình luận : 0 Lượt xem : 23489
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 191 Bình luận : 0 Lượt xem : 4163
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 250 Bình luận : 0 Lượt xem : 4223
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 196 Bình luận : 2 Lượt xem : 2479
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 2306 Bình luận : 0 Lượt xem : 19683
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 201 Bình luận : 0 Lượt xem : 2839
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 2620
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 1139
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 2156
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 2443
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 2759
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 1870
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1914
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 4408
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 3245
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1786
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1481
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 478 Bình luận : 0 Lượt xem : 8624
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1722
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 689
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1600
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 3001
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 2667
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 251