Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 1341 Bình luận : 0 Lượt xem : 20955
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 203 Bình luận : 0 Lượt xem : 5828
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 369 Bình luận : 0 Lượt xem : 8219
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 133 Bình luận : 0 Lượt xem : 3516
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 139 Bình luận : 0 Lượt xem : 4783
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 2727
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 489 Bình luận : 0 Lượt xem : 7662
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 5562 Bình luận : 0 Lượt xem : 57094
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 362 Bình luận : 0 Lượt xem : 4807
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 2760
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 229 Bình luận : 0 Lượt xem : 4743
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 905 Bình luận : 0 Lượt xem : 13754
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 4155 Bình luận : 0 Lượt xem : 28376
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 282 Bình luận : 0 Lượt xem : 5447
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 347 Bình luận : 0 Lượt xem : 5494
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 435 Bình luận : 2 Lượt xem : 4820
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 2863 Bình luận : 0 Lượt xem : 23759
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 303 Bình luận : 0 Lượt xem : 4100
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 3473
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 1739
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 2837
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 3190
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 3556
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 142 Bình luận : 0 Lượt xem : 2711
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 2633
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 150 Bình luận : 0 Lượt xem : 5888
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 208 Bình luận : 0 Lượt xem : 4710
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 2392
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 2289
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 748 Bình luận : 0 Lượt xem : 12384
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 2346
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 955
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 2279
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 4025
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 3853
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 564
Đăng ký tư vấn x