Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 2967 Bình luận : 0 Lượt xem : 37662
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 292 Bình luận : 0 Lượt xem : 8105
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 536 Bình luận : 0 Lượt xem : 10877
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 263 Bình luận : 0 Lượt xem : 6447
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 227 Bình luận : 0 Lượt xem : 7564
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 114 Bình luận : 0 Lượt xem : 4530
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 729 Bình luận : 0 Lượt xem : 11486
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 7721 Bình luận : 0 Lượt xem : 73775
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 584 Bình luận : 0 Lượt xem : 7273
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 213 Bình luận : 0 Lượt xem : 4245
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 384 Bình luận : 0 Lượt xem : 7723
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 1375 Bình luận : 0 Lượt xem : 19984
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 5945 Bình luận : 0 Lượt xem : 38184
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 634 Bình luận : 0 Lượt xem : 9225
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 648 Bình luận : 0 Lượt xem : 8886
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 1427 Bình luận : 2 Lượt xem : 12112
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 3385 Bình luận : 0 Lượt xem : 29435
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 1351 Bình luận : 0 Lượt xem : 10244
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 137 Bình luận : 0 Lượt xem : 4764
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 135 Bình luận : 0 Lượt xem : 2866
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 4287
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 80 Bình luận : 0 Lượt xem : 4413
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 4826
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 344 Bình luận : 0 Lượt xem : 4935
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 108 Bình luận : 0 Lượt xem : 5191
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 261 Bình luận : 0 Lượt xem : 9691
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 453 Bình luận : 0 Lượt xem : 8612
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 3579
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 4236
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 1135 Bình luận : 0 Lượt xem : 18597
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 4257
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1730
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 73 Bình luận : 0 Lượt xem : 3658
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 5293
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 199 Bình luận : 0 Lượt xem : 7109
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1494
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty ...
Lượt tải : 234 Bình luận : 0 Lượt xem : 5382
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ ...
Lượt tải : 425 Bình luận : 0 Lượt xem : 7008
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật ...
Lượt tải : 136 Bình luận : 0 Lượt xem : 4103
Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...
Lượt tải : 371 Bình luận : 0 Lượt xem : 5225
Mẫu giấy ủy quyền 2019 mới nhất dành cho các ...
Lượt tải : 1071 Bình luận : 0 Lượt xem : 14544
Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 2497
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 4544
Mẫu đề xuất dự án đầu tư ban hành theo ...
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 4514
Mẫu đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện ...
Lượt tải : 117 Bình luận : 0 Lượt xem : 4839
Mẫu giải trình về công nghệ thục hiện dự án ...
Lượt tải : 132 Bình luận : 0 Lượt xem : 4649
Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ ...
Lượt tải : 97 Bình luận : 0 Lượt xem : 4154
Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều ...
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 1664
Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1063
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1377
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1198
Mẫu đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài ban ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1193
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung ...
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1469
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 1105
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 189 Bình luận : 0 Lượt xem : 9046
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 1296 Bình luận : 0 Lượt xem : 63630
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 222 Bình luận : 0 Lượt xem : 6115
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 189 Bình luận : 0 Lượt xem : 8707
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 231 Bình luận : 0 Lượt xem : 12587
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 205 Bình luận : 0 Lượt xem : 7921
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 121 Bình luận : 0 Lượt xem : 6223
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 5970
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 6083
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 177 Bình luận : 0 Lượt xem : 5174
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 195 Bình luận : 0 Lượt xem : 6818
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 548 Bình luận : 0 Lượt xem : 20972
Bảng mô tả công việc của nhân viên công nghệ
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 414
Bảng mô tả công việc của trưởng phòng
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 402
Bảng mô tả công việc của một nhân viên marketing
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 746
Bảng mô tả công việc của của nhân viên phân ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 496
Bảng mô tả công việc trưởng phòng KTKH
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 408
Bảng mô tả công việc nhân viên công nghệ
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 278
Quy trình quản lý thư viện - Kế hoạch mua ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 369
Quy trình quản lý thư viện - Biên bản bàn ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 560
Quy trình quản lý thư viện - Danh sách ưu ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 297
Quy trình quản lý thư viện - Danh mục sách
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 461
Quy trình quản lý thư viện 
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 273
Quy trình quản lý thư viện - Biên bản thư ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 274
Tổng hợp 27 loại công văn gửi thuế và BHXH
Lượt tải : 225 Bình luận : 0 Lượt xem : 1483
Mẫu công văn giải trình về việc kê khai sai ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 1099
Công văn xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 455
Công văn giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 470
Công văn giải trình BHXH
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 371
Công văn giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 305
Quản trị Marketing - Những vấn đề cơ bản của ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 247
Quản trị Marketing - Phân tích môi trường Marketing
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 325
Quản trị Marketing - Hệ thống thông tin của Marketing
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 289
Quản trị Marketing - Phân tích thị trường và người ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 329
Quản trị Marketing - Kỹ năng lãnh đạo trong quản ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 261
Quản trị Marketing - Các công cụ giúp lập kế ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 203
KPI đo lường hiệu quả sử dụng tài sản vũ ...
Lượt tải : 140 Bình luận : 0 Lượt xem : 1567
File mẫu đánh giá KPI kế toán tổng hợp
Lượt tải : 347 Bình luận : 0 Lượt xem : 3054
File đánh giá KPI của vị trí kế toán vật ...
Lượt tải : 171 Bình luận : 0 Lượt xem : 1211
Mẫu Kpi đánh giá vị trí kế toán thanh ...
Lượt tải : 223 Bình luận : 0 Lượt xem : 1649
Mẫu đánh giá Kpi của vị trí kế toán giá ...
Lượt tải : 159 Bình luận : 0 Lượt xem : 1314
Mẫu đánh giá kpi của vị trí kế toán trưởng
Lượt tải : 295 Bình luận : 0 Lượt xem : 3707

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x