Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 1870 Bình luận : 0 Lượt xem : 26747
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 223 Bình luận : 0 Lượt xem : 6649
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 436 Bình luận : 0 Lượt xem : 9171
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 168 Bình luận : 0 Lượt xem : 4562
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 164 Bình luận : 0 Lượt xem : 5761
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 3301
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 570 Bình luận : 0 Lượt xem : 8925
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 6323 Bình luận : 0 Lượt xem : 62763
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 445 Bình luận : 0 Lượt xem : 5737
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 152 Bình luận : 0 Lượt xem : 3407
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 276 Bình luận : 0 Lượt xem : 5655
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 1047 Bình luận : 0 Lượt xem : 15664
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 4995 Bình luận : 0 Lượt xem : 32562
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 406 Bình luận : 0 Lượt xem : 6861
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 460 Bình luận : 0 Lượt xem : 6920
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 750 Bình luận : 2 Lượt xem : 6903
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 3078 Bình luận : 0 Lượt xem : 25791
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 632 Bình luận : 0 Lượt xem : 6013
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 92 Bình luận : 0 Lượt xem : 4009
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 2163
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 3371
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 3681
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 4076
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 218 Bình luận : 0 Lượt xem : 3561
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 3329
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 187 Bình luận : 0 Lượt xem : 6998
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 275 Bình luận : 0 Lượt xem : 5990
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 2735
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 2854
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 888 Bình luận : 0 Lượt xem : 14434
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 2961
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1235
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 2815
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 4467
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 144 Bình luận : 0 Lượt xem : 4831
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 909

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x