Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 1080 Bình luận : 0 Lượt xem : 17854
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 183 Bình luận : 0 Lượt xem : 5251
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 331 Bình luận : 0 Lượt xem : 7574
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 3019
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 114 Bình luận : 0 Lượt xem : 4124
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 2383
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 417 Bình luận : 0 Lượt xem : 6910
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 4729 Bình luận : 0 Lượt xem : 51673
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 306 Bình luận : 0 Lượt xem : 4231
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 2350
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 202 Bình luận : 0 Lượt xem : 4173
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 820 Bình luận : 0 Lượt xem : 12516
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 3727 Bình luận : 0 Lượt xem : 25552
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 233 Bình luận : 0 Lượt xem : 4814
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 292 Bình luận : 0 Lượt xem : 4701
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 278 Bình luận : 2 Lượt xem : 3248
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 2595 Bình luận : 0 Lượt xem : 21940
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 223 Bình luận : 0 Lượt xem : 3447
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 3050
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 1438
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 2463
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 2804
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 3250
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 2267
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 2298
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 125 Bình luận : 0 Lượt xem : 5273
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 162 Bình luận : 0 Lượt xem : 3964
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 2183
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1970
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 591 Bình luận : 0 Lượt xem : 10577
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 2043
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 854
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 1944
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 3686
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 88 Bình luận : 0 Lượt xem : 3244
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 402
Góp ý giao diện mới x