Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 2244 Bình luận : 0 Lượt xem : 30575
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 249 Bình luận : 0 Lượt xem : 7155
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 467 Bình luận : 0 Lượt xem : 9802
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 197 Bình luận : 0 Lượt xem : 5133
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 182 Bình luận : 0 Lượt xem : 6351
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 3889
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 622 Bình luận : 0 Lượt xem : 9913
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 6854 Bình luận : 0 Lượt xem : 66808
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 475 Bình luận : 0 Lượt xem : 6238
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 168 Bình luận : 0 Lượt xem : 3699
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 314 Bình luận : 0 Lượt xem : 6366
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 1209 Bình luận : 0 Lượt xem : 17629
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 5286 Bình luận : 0 Lượt xem : 34356
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 484 Bình luận : 0 Lượt xem : 7748
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 512 Bình luận : 0 Lượt xem : 7708
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 957 Bình luận : 2 Lượt xem : 8603
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 3183 Bình luận : 0 Lượt xem : 27088
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 929 Bình luận : 0 Lượt xem : 7727
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 4265
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 115 Bình luận : 0 Lượt xem : 2411
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 3708
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 3933
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 4345
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 275 Bình luận : 0 Lượt xem : 4041
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 3852
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 207 Bình luận : 0 Lượt xem : 7951
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 314 Bình luận : 0 Lượt xem : 6774
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2983
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 3228
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 963 Bình luận : 0 Lượt xem : 15801
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 3591
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1408
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 3089
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 4726
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 158 Bình luận : 0 Lượt xem : 5496
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1102
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty ...
Lượt tải : 197 Bình luận : 0 Lượt xem : 4885
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ ...
Lượt tải : 320 Bình luận : 0 Lượt xem : 5681
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 3396
Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...
Lượt tải : 230 Bình luận : 0 Lượt xem : 3986
Mẫu giấy ủy quyền 2019 mới nhất dành cho các ...
Lượt tải : 943 Bình luận : 0 Lượt xem : 12903
Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 2194
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 3835
Mẫu đề xuất dự án đầu tư ban hành theo ...
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 4066
Mẫu đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 4428
Mẫu giải trình về công nghệ thục hiện dự án ...
Lượt tải : 108 Bình luận : 0 Lượt xem : 3895
Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ ...
Lượt tải : 80 Bình luận : 0 Lượt xem : 3599
Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1342
Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 861
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1145
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 951
Mẫu đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài ban ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 990
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1238
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 927
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 7654
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 1121 Bình luận : 0 Lượt xem : 58049
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 153 Bình luận : 0 Lượt xem : 4011
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 142 Bình luận : 0 Lượt xem : 7363
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 167 Bình luận : 0 Lượt xem : 10059
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 6940
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 95 Bình luận : 0 Lượt xem : 5205
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 5130
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 115 Bình luận : 0 Lượt xem : 5161
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 150 Bình luận : 0 Lượt xem : 4564
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 144 Bình luận : 0 Lượt xem : 5174
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 468 Bình luận : 0 Lượt xem : 18841
Bảng mô tả công việc của nhân viên công nghệ
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 158
Bảng mô tả công việc của trưởng phòng
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 154
Bảng mô tả công việc của một nhân viên marketing
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 225
Bảng mô tả công việc của của nhân viên phân ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 156
Bảng mô tả công việc trưởng phòng KTKH
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 136
Bảng mô tả công việc nhân viên công nghệ
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 103
Quy trình quản lý thư viện - Kế hoạch mua ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 126
Quy trình quản lý thư viện - Biên bản bàn ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 160
Quy trình quản lý thư viện - Danh sách ưu ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 98
Quy trình quản lý thư viện - Danh mục sách
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 163
Quy trình quản lý thư viện 
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 103
Quy trình quản lý thư viện - Biên bản thư ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Tổng hợp 27 loại công văn gửi thuế và BHXH
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 779
Mẫu công văn giải trình về việc kê khai sai ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 145
Công văn xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 94
Công văn giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 132
Công văn giải trình BHXH
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 147
Công văn giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 96
Quản trị Marketing - Những vấn đề cơ bản của ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 60
Quản trị Marketing - Phân tích môi trường Marketing
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 71
Quản trị Marketing - Hệ thống thông tin của Marketing
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 90
Quản trị Marketing - Phân tích thị trường và người ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Quản trị Marketing - Kỹ năng lãnh đạo trong quản ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Quản trị Marketing - Các công cụ giúp lập kế ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 41

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x