Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 875 Bình luận : 0 Lượt xem : 15801
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 178 Bình luận : 0 Lượt xem : 5030
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 312 Bình luận : 0 Lượt xem : 7218
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 2735
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 104 Bình luận : 0 Lượt xem : 3787
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 2241
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 380 Bình luận : 0 Lượt xem : 6530
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 4299 Bình luận : 0 Lượt xem : 47953
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 296 Bình luận : 0 Lượt xem : 4062
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 107 Bình luận : 0 Lượt xem : 2152
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 182 Bình luận : 0 Lượt xem : 3833
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 745 Bình luận : 0 Lượt xem : 11583
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 3554 Bình luận : 0 Lượt xem : 24350
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 219 Bình luận : 0 Lượt xem : 4533
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 269 Bình luận : 0 Lượt xem : 4496
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 239 Bình luận : 2 Lượt xem : 2845
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 2450 Bình luận : 0 Lượt xem : 20848
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 214 Bình luận : 0 Lượt xem : 3243
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 2864
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1313
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 2350
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 2651
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 3082
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 97 Bình luận : 0 Lượt xem : 2153
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 2182
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 114 Bình luận : 0 Lượt xem : 4917
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 142 Bình luận : 0 Lượt xem : 3586
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 2046
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1731
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 528 Bình luận : 0 Lượt xem : 9489
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 1908
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 788
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1814
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 3350
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 2962
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 340