Quy trình quản lý thư viện 

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 326   |   Lượt tải: 17    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Quy trình quản lý thư viện 

Sàn kế toán sẽ đưa ra các thông số để các bạn tham khảo:

I/ MỤC ĐÍCH:       

 • Đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo của các bộ phận.
 • Quản lý các tài liệu, sách của công ty.

II/ PHẠM VI:

-   Áp dụng cho bộ phận HCQT và các bộ phận, cá nhân có nhu cầu.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-    Không có.

IV/ NỘI DUNG:

 1. Quản trị nội dung
 • Quản trị nội dung là việc xác định các nguồn tri thức cần thiết cho hoạt động của công ty nhằm năng cao tri thức cho CNV công ty dựa trên việc tự học hay làm tài liệu training cho các bộ phận.
 • Dựa theo kế hoạch đào tạo hàng năm, phòng nhân sự chịu trách nhiệm lập kế hoạch các loại tài liệu cần thiết phục vụ cho công ty và ngân sách kèm theo: HC – 01 – BM01.
 • Sau khi được duyệt, phòng nhân sự tự thực hiện việc đi mua và bàn giao các đầu sách cho phòng hành chánh.
 • Biên bản bàn giao sách được thực hiện theo mẫu: HC – 01 – BM02. Hàng quý, phòng HCQT phải thông tin số lượng sách tăng giảm cho phòng nhân sự vào cuối mỗi quý theo mẫu HC – 01 – BM03.
 1. Đối tượng được mượn:
  • Đối tượng cho mượn la tất cả các CBCNV của công ty.
  • CNV chỉ được mượn sách, tài liệu cho nhu cầu sử dụng của bản thân, không được cho người khác mược hay mược cho người khác.
  • Đối với các đối tượng là các quản lý cấp trưởng phòng trở lên thì được ưu tiên sử dụng các loại tài liệu. Danh sách các đối tượng ưu tiên được phòng nhân sự chuyển cho phòng HC và có thể điều chỉnh vào cuối mỗi quý.
  • Những người được ưu tiên phải lập giấy đề nghị sử dụng tài liệu sách sử dụng cho cả quý theo mẫu: HC – 01 – BM04 và phải gửi cho phòng HC vào ngày 20 của các tháng 2,5,8,11. Trường hợp không gửi giấy đề nghị cho phòng HC thì mất quyền ưu tiên.
  • Tuỳ theo từng loại tài liệu thời gian cho mượn tối đa là 10 ngày, các trường hợp dài hơn phải có ý kiến của giám đốc nhân sự.

Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x