Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 397 Bình luận : 1 Lượt xem : 5872
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 313 Bình luận : 3 Lượt xem : 4036
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 2168 Bình luận : 2 Lượt xem : 17672
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 162 Bình luận : 0 Lượt xem : 3337
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 132 Bình luận : 0 Lượt xem : 3496
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 176 Bình luận : 0 Lượt xem : 3390
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 163 Bình luận : 0 Lượt xem : 2711
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 196 Bình luận : 0 Lượt xem : 3200
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 301 Bình luận : 0 Lượt xem : 3221
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 2347
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 455 Bình luận : 0 Lượt xem : 8214
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 119 Bình luận : 0 Lượt xem : 2628
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 552 Bình luận : 0 Lượt xem : 6113
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 574 Bình luận : 0 Lượt xem : 5924
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 331 Bình luận : 0 Lượt xem : 5950
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 2757
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 124 Bình luận : 0 Lượt xem : 2456
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 1755 Bình luận : 0 Lượt xem : 23560
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 98 Bình luận : 0 Lượt xem : 1936
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 1541
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 2462
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 2448
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 2240
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2100
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 2850
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 3199
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 2644
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 2678
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 480 Bình luận : 0 Lượt xem : 4834
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 472 Bình luận : 0 Lượt xem : 4037

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x