Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 90 Bình luận : 2 Lượt xem : 1323
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 498 Bình luận : 1 Lượt xem : 3172
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 697
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 715
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 907
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 555
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 632
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 494
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 470
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 264
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 279
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 789
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 322
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 280
Mẫu giấy Ủy nhiệm chi ngân hàng ACB- Ngân hàng ...
Lượt tải : 200 Bình luận : 0 Lượt xem : 2008
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank - Ngân ...
Lượt tải : 183 Bình luận : 0 Lượt xem : 2068
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank - Ngân ...
Lượt tải : 225 Bình luận : 0 Lượt xem : 1741
Mẫu phiếu đề nghị tạm ứng SONG NGỮ - CASH ...
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 1790
Mẫu phiếu duyệt chi - Application for payment
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 675
Mẫu đề nghị chi phí tiếp khách (Settlement of Entertainment ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1029
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 498
Mẫu phiếu thu (1/2A4) SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 248 Bình luận : 0 Lượt xem : 2030
Mẫu phiếu chi (1/2A4) SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 950
Mẫu biên nhận thu tiền
Lượt tải : 230 Bình luận : 0 Lượt xem : 1250
Mẫu biên bản giao tiền
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 621
Mẫu đề nghị duyệt chi công tác
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 672
Mẫu phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 740
Mẫu phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 946
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 816
Mẫu biên lai thu tiền ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 733
Mẫu chứng từ điều chỉnh ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 482
Mẫu phiếu thu - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 251
Mẫu phiếu chi -TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 1039
Mẫu phiếu chi - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 235
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 475
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 661
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 577
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 508
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 151 Bình luận : 0 Lượt xem : 2467
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 590
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 780
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 75 Bình luận : 0 Lượt xem : 1234
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 410
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 635
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 812
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 490
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1098
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 354
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 402
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 494 Bình luận : 0 Lượt xem : 5438
Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ...
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 868
Mẫu hóa đơn bán hàng
Lượt tải : 344 Bình luận : 0 Lượt xem : 2649
Mẫu yêu cầu báo giá (Price Quote Request) - TIẾNG ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 1998
Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn tự in ( ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 564
Mẫu hợp đồng dịch vụ - SERVICE CONTRACT ( SONG ...
Lượt tải : 688 Bình luận : 0 Lượt xem : 6534
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn - TIẾNG ANH
Lượt tải : 221 Bình luận : 1 Lượt xem : 4399
Mẫu hóa đơn bán hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 1801
Mẫu hoàn trả hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 715
Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phầm bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 256
Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 265
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng TIẾNG ANH Contract for ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 485
Mẫu hóa đơn khi chiết khấu căn cứ vào số ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 67
Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy trong công ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 230
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 485
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 310
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 482
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 478
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 506
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 520
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 486
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 432
Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 504
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 418
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 473
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 441
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 218
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 344
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 291
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 47
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 57
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 43
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 43

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×