Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 2 Lượt xem : 868
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 1 Lượt xem : 959
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 304
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 385
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 538
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 279
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 350
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 200
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 231
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 145
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 159
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 304
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 159
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 156
Mẫu giấy Ủy nhiệm chi ngân hàng ACB- Ngân hàng ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 717
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank - Ngân ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 525
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank - Ngân ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 511
Mẫu phiếu đề nghị tạm ứng SONG NGỮ - CASH ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 772
Mẫu phiếu duyệt chi - Application for payment
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 290
Mẫu đề nghị chi phí tiếp khách (Settlement of Entertainment ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 396
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 288
Mẫu phiếu thu (1/2A4) SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 954
Mẫu biên nhận thu tiền
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 309
Mẫu biên bản giao tiền
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 345
Mẫu đề nghị duyệt chi công tác
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 245
Mẫu phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 328
Mẫu phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 344
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 415
Mẫu biên lai thu tiền ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 318
Mẫu chứng từ điều chỉnh ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 198
Mẫu phiếu thu - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 101
Mẫu phiếu chi - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 101
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 234
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1163
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 254
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 362
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 445
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 169
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 288
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 341
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 193
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 559
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 163
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 165
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 918
Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 402
Mẫu hóa đơn bán hàng
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 796
Mẫu yêu cầu báo giá (Price Quote Request) - TIẾNG ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 566
Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn tự in ( ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 286
Mẫu hợp đồng dịch vụ - SERVICE CONTRACT ( SONG ...
Lượt tải : 115 Bình luận : 0 Lượt xem : 1135
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn - TIẾNG ANH
Lượt tải : 61 Bình luận : 1 Lượt xem : 1594
Mẫu hóa đơn bán hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 614
Mẫu hoàn trả hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 209
Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phầm bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 127
Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 123
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng TIẾNG ANH Contract for ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 218
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 182
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 249
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 242
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 254
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 258
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 260
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 191
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 257
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 148
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 34
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 46
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 42