Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 2 Lượt xem : 754
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 1 Lượt xem : 734
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 211
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 273
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 407
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 178
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 224
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 129
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 148
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 110
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 185
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 110
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 103
Mẫu giấy Ủy nhiệm chi ngân hàng ACB- Ngân hàng ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 433
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank - Ngân ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 336
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank - Ngân ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 296
Mẫu phiếu đề nghị tạm ứng SONG NGỮ - CASH ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 480
Mẫu phiếu duyệt chi - Application for payment
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 170
Mẫu đề nghị chi phí tiếp khách (Settlement of Entertainment ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 239
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 192
Mẫu phiếu thu (1/2A4) SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 72 Bình luận : 0 Lượt xem : 696
Mẫu biên nhận thu tiền
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 152
Mẫu biên bản giao tiền
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 219
Mẫu đề nghị duyệt chi công tác
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 115
Mẫu phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 216
Mẫu phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 202
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 279
Mẫu biên lai thu tiền ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 181
Mẫu chứng từ điều chỉnh ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 111
Mẫu phiếu thu - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 52
Mẫu phiếu chi - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 52
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 141
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 856
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 153
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 240
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 265
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 161
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 244
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 125
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 357
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 108
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 112
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 383
Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 269
Mẫu hóa đơn bán hàng
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 501
Mẫu yêu cầu báo giá (Price Quote Request) - TIẾNG ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 331
Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn tự in ( ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 178
Mẫu hợp đồng dịch vụ - SERVICE CONTRACT ( SONG ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 459
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn - TIẾNG ANH
Lượt tải : 39 Bình luận : 1 Lượt xem : 1011
Mẫu hóa đơn bán hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 284
Mẫu hoàn trả hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 94
Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phầm bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 61
Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng TIẾNG ANH Contract for ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 130
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 154
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 149
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 170
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 175
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 117
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 169
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 103