Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 600 Bình luận : 1 Lượt xem : 7947
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 467 Bình luận : 3 Lượt xem : 5326
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 3309 Bình luận : 2 Lượt xem : 24747
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 232 Bình luận : 0 Lượt xem : 4374
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 174 Bình luận : 0 Lượt xem : 4334
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 240 Bình luận : 0 Lượt xem : 4399
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 255 Bình luận : 0 Lượt xem : 3763
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 295 Bình luận : 0 Lượt xem : 4281
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 408 Bình luận : 0 Lượt xem : 4227
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 144 Bình luận : 0 Lượt xem : 3172
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 603 Bình luận : 0 Lượt xem : 10547
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 173 Bình luận : 0 Lượt xem : 3391
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 915 Bình luận : 0 Lượt xem : 8972
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 988 Bình luận : 0 Lượt xem : 8710
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 530 Bình luận : 0 Lượt xem : 8002
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 240 Bình luận : 0 Lượt xem : 4101
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 188 Bình luận : 0 Lượt xem : 3361
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 2226 Bình luận : 0 Lượt xem : 29235
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 146 Bình luận : 0 Lượt xem : 2612
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 2109
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 115 Bình luận : 0 Lượt xem : 3251
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 3152
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 2862
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 2776
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 4315
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 149 Bình luận : 0 Lượt xem : 4999
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 111 Bình luận : 0 Lượt xem : 4341
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 214 Bình luận : 0 Lượt xem : 4157
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 714 Bình luận : 0 Lượt xem : 7190
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 668 Bình luận : 0 Lượt xem : 5928

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x