Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 2 Lượt xem : 510
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 327
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 125
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 187
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 51
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 57
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 49
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 51
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 53
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 54
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 52
Mẫu giấy Ủy nhiệm chi ngân hàng ACB- Ngân hàng ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 102
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank - Ngân ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 131
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank - Ngân ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 73
Mẫu phiếu đề nghị tạm ứng SONG NGỮ - CASH ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 139
Mẫu phiếu duyệt chi - Application for payment
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu đề nghị chi phí tiếp khách (Settlement of Entertainment ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 65
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Mẫu phiếu thu (1/2A4) SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 203
Mẫu biên nhận thu tiền
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 49
Mẫu biên bản giao tiền
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 97
Mẫu đề nghị duyệt chi công tác
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 50
Mẫu phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 30
Mẫu phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 45
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 77
Mẫu biên lai thu tiền ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 53
Mẫu chứng từ điều chỉnh ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 46
Mẫu phiếu thu - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu phiếu chi - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 346
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 58
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 25
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 142
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 61
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 85
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 56
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 53
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 106
Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 103
Mẫu hóa đơn bán hàng
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 153
Mẫu yêu cầu báo giá (Price Quote Request) - TIẾNG ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 120
Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn tự in ( ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu hợp đồng dịch vụ - SERVICE CONTRACT ( SONG ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 50
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn - TIẾNG ANH
Lượt tải : 4 Bình luận : 1 Lượt xem : 78
Mẫu hóa đơn bán hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu hoàn trả hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phầm bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 17
Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng TIẾNG ANH Contract for ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 56
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 75
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 44
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 63
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 56
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 48