Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 695 Bình luận : 1 Lượt xem : 8804
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 552 Bình luận : 3 Lượt xem : 5979
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 4157 Bình luận : 2 Lượt xem : 29307
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 274 Bình luận : 0 Lượt xem : 4781
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 212 Bình luận : 0 Lượt xem : 4696
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 273 Bình luận : 0 Lượt xem : 4799
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 320 Bình luận : 0 Lượt xem : 4284
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 334 Bình luận : 0 Lượt xem : 4737
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 486 Bình luận : 0 Lượt xem : 4765
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 183 Bình luận : 0 Lượt xem : 3513
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 677 Bình luận : 0 Lượt xem : 11473
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 210 Bình luận : 0 Lượt xem : 3767
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 1139 Bình luận : 0 Lượt xem : 10496
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 1240 Bình luận : 0 Lượt xem : 10077
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 619 Bình luận : 0 Lượt xem : 8872
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 301 Bình luận : 0 Lượt xem : 4671
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 218 Bình luận : 0 Lượt xem : 3815
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 2464 Bình luận : 0 Lượt xem : 31980
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 176 Bình luận : 0 Lượt xem : 2944
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 161 Bình luận : 0 Lượt xem : 2438
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 151 Bình luận : 0 Lượt xem : 3570
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 116 Bình luận : 0 Lượt xem : 3429
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 3142
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 155 Bình luận : 0 Lượt xem : 3078
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 101 Bình luận : 0 Lượt xem : 4659
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 186 Bình luận : 0 Lượt xem : 5604
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 137 Bình luận : 0 Lượt xem : 4858
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 269 Bình luận : 0 Lượt xem : 4750
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 793 Bình luận : 0 Lượt xem : 8065
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 719 Bình luận : 0 Lượt xem : 6679

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x