Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 501 Bình luận : 1 Lượt xem : 6915
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 391 Bình luận : 3 Lượt xem : 4643
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 2773 Bình luận : 2 Lượt xem : 21435
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 202 Bình luận : 0 Lượt xem : 3847
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 150 Bình luận : 0 Lượt xem : 3874
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 203 Bình luận : 0 Lượt xem : 3912
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 216 Bình luận : 0 Lượt xem : 3232
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 246 Bình luận : 0 Lượt xem : 3769
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 352 Bình luận : 0 Lượt xem : 3723
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 119 Bình luận : 0 Lượt xem : 2773
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 533 Bình luận : 0 Lượt xem : 9336
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 144 Bình luận : 0 Lượt xem : 3014
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 745 Bình luận : 0 Lượt xem : 7573
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 800 Bình luận : 0 Lượt xem : 7328
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 434 Bình luận : 0 Lượt xem : 7072
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 200 Bình luận : 0 Lượt xem : 3499
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 158 Bình luận : 0 Lượt xem : 2902
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 1980 Bình luận : 0 Lượt xem : 26252
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 128 Bình luận : 0 Lượt xem : 2255
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 1830
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 2878
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 2808
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 2542
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 2437
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 3820
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 4183
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 3607
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 170 Bình luận : 0 Lượt xem : 3397
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 610 Bình luận : 0 Lượt xem : 6013
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 577 Bình luận : 0 Lượt xem : 5006

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x