Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 2 Lượt xem : 980
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 181 Bình luận : 1 Lượt xem : 1464
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 395
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 484
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 642
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 358
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 423
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 280
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 297
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 186
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 197
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 426
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 210
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 192
Mẫu giấy Ủy nhiệm chi ngân hàng ACB- Ngân hàng ...
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 1108
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank - Ngân ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 850
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank - Ngân ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 804
Mẫu phiếu đề nghị tạm ứng SONG NGỮ - CASH ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1091
Mẫu phiếu duyệt chi - Application for payment
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 392
Mẫu đề nghị chi phí tiếp khách (Settlement of Entertainment ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 574
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 350
Mẫu phiếu thu (1/2A4) SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 1278
Mẫu biên nhận thu tiền
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 512
Mẫu biên bản giao tiền
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 434
Mẫu đề nghị duyệt chi công tác
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 383
Mẫu phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 431
Mẫu phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 488
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 541
Mẫu biên lai thu tiền ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 444
Mẫu chứng từ điều chỉnh ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 281
Mẫu phiếu thu - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 142
Mẫu phiếu chi - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 144
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 349
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 303
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 1534
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 347
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 476
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 666
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 230
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 388
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 462
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 241
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 727
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 202
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 220
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 169 Bình luận : 0 Lượt xem : 2130
Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 522
Mẫu hóa đơn bán hàng
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 1094
Mẫu yêu cầu báo giá (Price Quote Request) - TIẾNG ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 899
Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn tự in ( ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 395
Mẫu hợp đồng dịch vụ - SERVICE CONTRACT ( SONG ...
Lượt tải : 268 Bình luận : 0 Lượt xem : 2702
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn - TIẾNG ANH
Lượt tải : 102 Bình luận : 1 Lượt xem : 2484
Mẫu hóa đơn bán hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 931
Mẫu hoàn trả hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 361
Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phầm bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 169
Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 164
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng TIẾNG ANH Contract for ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 318
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 335
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 220
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 307
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 308
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 336
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 329
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 325
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 251
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 322
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 181
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 78
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 125
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 96