Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 654 Bình luận : 1 Lượt xem : 8456
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 511 Bình luận : 3 Lượt xem : 5692
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 3890 Bình luận : 2 Lượt xem : 27810
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 255 Bình luận : 0 Lượt xem : 4597
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 194 Bình luận : 0 Lượt xem : 4534
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 263 Bình luận : 0 Lượt xem : 4617
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 298 Bình luận : 0 Lượt xem : 4048
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 317 Bình luận : 0 Lượt xem : 4528
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 453 Bình luận : 0 Lượt xem : 4503
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 164 Bình luận : 0 Lượt xem : 3359
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 647 Bình luận : 0 Lượt xem : 11074
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 189 Bình luận : 0 Lượt xem : 3591
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 1079 Bình luận : 0 Lượt xem : 10057
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 1167 Bình luận : 0 Lượt xem : 9559
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 576 Bình luận : 0 Lượt xem : 8527
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 278 Bình luận : 0 Lượt xem : 4466
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 203 Bình luận : 0 Lượt xem : 3619
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 2373 Bình luận : 0 Lượt xem : 30912
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 161 Bình luận : 0 Lượt xem : 2782
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 150 Bình luận : 0 Lượt xem : 2278
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 133 Bình luận : 0 Lượt xem : 3424
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 111 Bình luận : 0 Lượt xem : 3302
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 107 Bình luận : 0 Lượt xem : 3011
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 142 Bình luận : 0 Lượt xem : 2929
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 4509
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 162 Bình luận : 0 Lượt xem : 5373
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 4643
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 236 Bình luận : 0 Lượt xem : 4449
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 758 Bình luận : 0 Lượt xem : 7698
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 699 Bình luận : 0 Lượt xem : 6355

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x