Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 355 Bình luận : 1 Lượt xem : 5538
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 293 Bình luận : 3 Lượt xem : 3824
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 1997 Bình luận : 2 Lượt xem : 16721
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 154 Bình luận : 0 Lượt xem : 3173
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 123 Bình luận : 0 Lượt xem : 3326
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 160 Bình luận : 0 Lượt xem : 3200
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 151 Bình luận : 0 Lượt xem : 2498
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 178 Bình luận : 0 Lượt xem : 3009
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 267 Bình luận : 0 Lượt xem : 3002
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 2186
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 436 Bình luận : 0 Lượt xem : 7920
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 111 Bình luận : 0 Lượt xem : 2478
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 501 Bình luận : 0 Lượt xem : 5700
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 515 Bình luận : 0 Lượt xem : 5524
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 312 Bình luận : 0 Lượt xem : 5584
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 120 Bình luận : 0 Lượt xem : 2527
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 117 Bình luận : 0 Lượt xem : 2279
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 1652 Bình luận : 0 Lượt xem : 22655
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 1812
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1397
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 76 Bình luận : 0 Lượt xem : 2310
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 2285
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 2094
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 72 Bình luận : 0 Lượt xem : 1973
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 2608
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 2979
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 2399
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 2456
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 438 Bình luận : 0 Lượt xem : 4454
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 436 Bình luận : 0 Lượt xem : 3755

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x