Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 422 Bình luận : 1 Lượt xem : 6150
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 337 Bình luận : 3 Lượt xem : 4214
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 2232 Bình luận : 2 Lượt xem : 18343
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 171 Bình luận : 0 Lượt xem : 3486
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 135 Bình luận : 0 Lượt xem : 3625
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 180 Bình luận : 0 Lượt xem : 3542
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 182 Bình luận : 0 Lượt xem : 2857
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 211 Bình luận : 0 Lượt xem : 3368
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 312 Bình luận : 0 Lượt xem : 3377
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 98 Bình luận : 0 Lượt xem : 2467
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 470 Bình luận : 0 Lượt xem : 8521
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 123 Bình luận : 0 Lượt xem : 2737
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 608 Bình luận : 0 Lượt xem : 6530
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 631 Bình luận : 0 Lượt xem : 6307
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 363 Bình luận : 0 Lượt xem : 6306
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 147 Bình luận : 0 Lượt xem : 2947
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 131 Bình luận : 0 Lượt xem : 2597
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 1797 Bình luận : 0 Lượt xem : 24240
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 2038
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 1634
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 2586
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 2563
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 2337
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 2204
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 3219
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 3595
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 75 Bình luận : 0 Lượt xem : 3006
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 131 Bình luận : 0 Lượt xem : 2873
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 531 Bình luận : 0 Lượt xem : 5184
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 506 Bình luận : 0 Lượt xem : 4304

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x