Mẫu hóa đơn dịch vụ

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 2184   |   Lượt tải: 130    

Mẫu hóa đơn dịch vụ dùng cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Về nguyên tắc xuất hóa đơn với hàng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Các tiêu thức về thông tin khách hàng, mã số thuế, số thứ tự, tên các mặt hàng, hàng hóa và dịch vụ phải ghi đầy đủ.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính””.


Xem chi tiết biểu mẫu

(Vui lòng like hoặc chia sẻ fanpage để được nhận tài liệu mới nhất)
Tải xuống


QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 147 Bình luận : 0 Lượt xem : 2357
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 2185
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 120 Bình luận : 0 Lượt xem : 2762
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1037
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1104
Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu báo cáo số liệu chi đầu tư xây dựng ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 10
Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu đề cương báo cáo - Báo cáo công tác ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 7