Mẫu hóa đơn dịch vụ

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 1625   |   Lượt tải: 89    

Mẫu hóa đơn dịch vụ dùng cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Về nguyên tắc xuất hóa đơn với hàng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Các tiêu thức về thông tin khách hàng, mã số thuế, số thứ tự, tên các mặt hàng, hàng hóa và dịch vụ phải ghi đầy đủ.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính””.


Xem chi tiết biểu mẫu

(Vui lòng like hoặc chia sẻ fanpage để được nhận tài liệu mới nhất)
Tải xuống

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Xem danh sách công ty

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

Xem tất cả tin đang tuyển

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Danh sách đề trắc nghiệm

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Xem danh sách giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 1834
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 1626
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 2277
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 781
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 848

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 1
Mẫu báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 1
Mẫu báo cáo các sản phẩm bảo hiểm của doanh ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 1
Mẫu thông báo thay đổi trưởng VP đại diện của ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 1
Mẫu bản kê khai nhân sự
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×