Mẫu chứng từ dùng cho Ủy ban nhân dân xã

Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 314
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 488
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 404
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 120
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 180
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 161
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 125

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×