Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 841
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1405
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1140
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 905
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 123 Bình luận : 0 Lượt xem : 1475
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 116 Bình luận : 0 Lượt xem : 1299
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 1037