Mẫu chứng từ dùng cho Ủy ban nhân dân xã

Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 643
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1085
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 912
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 618
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 949
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 801
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 648

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×