Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 2147   |   Lượt tải: 89    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

1. Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã và các nghĩa vụ tài chính của Hợp tác xã là gì?

Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và việc cân đối tài khoản của hợp tác xã. Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã bao gồm các mẫu về Bảng Cân đối Tài khoản, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Nghĩa vụ tài chính của Hợp tác xã là các nghĩa vụ về thuế, về lệ phí, các khoản nợ và vốn góp của các thành viên mà hợp tác xã phải thực hiện.

2. Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã để làm gì?

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một HTX, đáp ứng yêu cầu quản lý của HTX, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của HTX về: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x