Mẫu chứng từ kho

Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 1044
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 1505
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 125 Bình luận : 0 Lượt xem : 1283
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1098
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 253 Bình luận : 0 Lượt xem : 4820
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 1436
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1801
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 132 Bình luận : 0 Lượt xem : 2875
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 905
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 1383
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 156
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 92

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×