Mẫu chứng từ kho

Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 873
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1218
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 1078
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 903
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 217 Bình luận : 0 Lượt xem : 4075
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1141
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1469
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 2314
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 740
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 1096
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 56
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 43

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×