Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 257 Bình luận : 0 Lượt xem : 3778
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 296 Bình luận : 0 Lượt xem : 4297
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 408 Bình luận : 0 Lượt xem : 4236
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 3178
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 606 Bình luận : 0 Lượt xem : 10570
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 173 Bình luận : 0 Lượt xem : 3397
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 140 Bình luận : 0 Lượt xem : 3859
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 662 Bình luận : 0 Lượt xem : 9212
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 2299
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 3247
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 1912
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1468

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x