Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 317 Bình luận : 0 Lượt xem : 4223
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 330 Bình luận : 0 Lượt xem : 4672
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 479 Bình luận : 0 Lượt xem : 4680
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 180 Bình luận : 0 Lượt xem : 3474
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 672 Bình luận : 0 Lượt xem : 11355
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 206 Bình luận : 0 Lượt xem : 3721
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 165 Bình luận : 0 Lượt xem : 4167
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 792 Bình luận : 0 Lượt xem : 10413
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 98 Bình luận : 0 Lượt xem : 2583
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 131 Bình luận : 0 Lượt xem : 3514
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 88 Bình luận : 0 Lượt xem : 2142
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1617

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x