Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 164 Bình luận : 0 Lượt xem : 2717
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 197 Bình luận : 0 Lượt xem : 3206
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 302 Bình luận : 0 Lượt xem : 3229
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 2348
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 455 Bình luận : 0 Lượt xem : 8231
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 119 Bình luận : 0 Lượt xem : 2634
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 3018
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 377 Bình luận : 0 Lượt xem : 6381
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 1616
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2648
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 1329
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1105

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x