Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 106 Bình luận : 0 Lượt xem : 1750
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 127 Bình luận : 0 Lượt xem : 2389
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 193 Bình luận : 0 Lượt xem : 2113
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1696
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 357 Bình luận : 0 Lượt xem : 6602
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 1979
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 2383
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 206 Bình luận : 0 Lượt xem : 4489
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1192
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 2001
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 800
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 520
Góp ý giao diện mới x