Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 1728 Bình luận : 2 Lượt xem : 16635
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 3177 Bình luận : 0 Lượt xem : 27845
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 567 Bình luận : 0 Lượt xem : 7992
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 315 Bình luận : 0 Lượt xem : 3480
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 224 Bình luận : 0 Lượt xem : 3020
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 209 Bình luận : 0 Lượt xem : 3486
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 6113 Bình luận : 0 Lượt xem : 26046
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 7259 Bình luận : 0 Lượt xem : 32420
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 245 Bình luận : 0 Lượt xem : 5514
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 291 Bình luận : 0 Lượt xem : 4615
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 158 Bình luận : 0 Lượt xem : 4694
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1822 Bình luận : 0 Lượt xem : 21982
Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 1289 Bình luận : 0 Lượt xem : 8876
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 1827 Bình luận : 0 Lượt xem : 14938
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 2483
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 183 Bình luận : 0 Lượt xem : 3696
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 2574
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 275 Bình luận : 0 Lượt xem : 6319
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 123 Bình luận : 0 Lượt xem : 4010
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 3571
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 98 Bình luận : 0 Lượt xem : 3666
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 3413
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 3515
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 508 Bình luận : 0 Lượt xem : 11401
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 165 Bình luận : 0 Lượt xem : 4924
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 1262 Bình luận : 0 Lượt xem : 10390
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 963 Bình luận : 0 Lượt xem : 12193
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 650 Bình luận : 0 Lượt xem : 12999
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 287 Bình luận : 0 Lượt xem : 5259
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 193 Bình luận : 0 Lượt xem : 4359
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 141 Bình luận : 0 Lượt xem : 3549
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 304 Bình luận : 0 Lượt xem : 7381
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 115 Bình luận : 0 Lượt xem : 3157
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 101 Bình luận : 0 Lượt xem : 3541
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 174 Bình luận : 0 Lượt xem : 5101
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 163 Bình luận : 0 Lượt xem : 2371
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách ...
Lượt tải : 191 Bình luận : 0 Lượt xem : 2661
Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ
Lượt tải : 176 Bình luận : 0 Lượt xem : 2684
12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý
Lượt tải : 202 Bình luận : 0 Lượt xem : 2147
Hướng dẫn đọc và phân tích số dư trên báo ...
Lượt tải : 139 Bình luận : 0 Lượt xem : 2130
Bài giảng về hóa đơn điện tử và một số ...
Lượt tải : 180 Bình luận : 0 Lượt xem : 2687
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng giao nhận ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 587
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng sửa chữa ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 913
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng lao động
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 943
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng cho thuê ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 920
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng thế chấp ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 538
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng thuê đất
Lượt tải : 98 Bình luận : 0 Lượt xem : 1101

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x