Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 189 Bình luận : 1 Lượt xem : 2161
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 280 Bình luận : 0 Lượt xem : 2715
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 1124
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 470
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 926
Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 724
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động ...
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 1344
Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 666
Mẫu báo cáo công tác an toàn - vệ sinh ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1235
Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 659
Mẫu đơn xin xác nhận công tác
Lượt tải : 169 Bình luận : 0 Lượt xem : 2057
Mẫu đơn xin xác nhận công tác - WORK CONFIRMATION ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 755
Mẫu số 16/ĐK-TNCN : Mẫu đăng ký người phụ thuộc ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 912
Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã ...
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 2429
Mẫu hợp đồng lao động SONG NGỮ (LABOR CONTRACT) mới ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 1478
Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 474
Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân - SONG ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 869
Mẫu giấy xác nhận thu thập cá nhân - SONG ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 443
Mẫu giấy xác nhận lương - SONG NGỮ
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 767
Mẫu giấy xác nhận công tác - SONG NGỮ
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 1250
Mẫu bảng sao kê tài khoản Ngân hàng Thương mại ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 336
Mẫu bảng sao kê tài khoản Ngân hàng Thương mại ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 307
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 279
Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 182
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 85
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 140
Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 104
Mẫu sổ quản lý lao động chưa thành niên trong ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 106
Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 161
Mẫu thông báo về việc giao kết, sửa đổi, bổ ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 76
Mẫu thỏa ước lao động tập thể của công ty
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 102
Mẫu định mức lao động của công ty
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 134
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 724
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 1121
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 723
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 640
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 1890
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 2336
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 325 Bình luận : 0 Lượt xem : 4510
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 1300
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 754
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 360
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 589
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 325
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 346
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 345
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 285
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 339
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 466
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ ban hành ...
Lượt tải : 211 Bình luận : 0 Lượt xem : 2333
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp ban hành theo Thông ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 494
Mẫu bảng thanh toán tiền phép hàng năm ban hành ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 595
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng ban hành theo Thông ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 555
Mẫu bảng thanh toán học bổng ( sinh hoạt phí)
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 504
Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế cá ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 675
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 1575
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 665
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 844
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 853
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 614
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 651
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 680
Mẫu hợp đồng xây lắp trong xây dựng cơ bản
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 559
Mẫu báo cáo tình hình dự án đang xây dựng
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 923
Mẫu hợp đồng thuê văn phòng - SONG NGỮ
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 656
Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/ gia hạn/ cấp lại ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 749
Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
Lượt tải : 1667 Bình luận : 0 Lượt xem : 10139
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô mới nhất
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 411
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô dài hạn mới ...
Lượt tải : 175 Bình luận : 0 Lượt xem : 1957
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 572
Mẫu hợp đồng vay vốn mới nhất
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 247
Mẫu hợp đồng tín dụng với ngân hàng
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 257
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 1244
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 811
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 217 Bình luận : 0 Lượt xem : 1479
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 365 Bình luận : 0 Lượt xem : 3019
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 635
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 845
Mẫu CV giải trình về hóa đơn bỏ trốn
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 747
Mẫu CV xác nhận không nợ thuế
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 490
Mẫu CV xin giảm thuế TNCN
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 536
Mẫu CV xin khôi phục lại MTS
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 949
Mẫu CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 1564
Mẫu CV xin quyết toán thuế
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 437
Mẫu CV xin sử dụng hóa đơn cũ khi doanh ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 282
Mẫu CV xin rút lại thông báo phát hành hóa ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 804
Mẫu CV giải trình số đóng BHXH không bằng số ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 765
Mẫu CV đề nghị hoàn trả ngân sách Nhà nước
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 489
Mẫu Cv giải trình sai thuế TNCN năm 2017
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 501
Mẫu CV xin hủy tờ khai thuế GTGT
Lượt tải : 182 Bình luận : 0 Lượt xem : 1973
Mẫu CV giải trình nộp muộn tờ khai
Lượt tải : 123 Bình luận : 0 Lượt xem : 1757
Mẫu báo cáo giải trình thuế
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 1474
Mẫu CV giải trình báo sai bảo hiểm
Lượt tải : 205 Bình luận : 0 Lượt xem : 2125
Mẫu thư tra soát theo thông tư 84
Lượt tải : 204 Bình luận : 0 Lượt xem : 1875
Hướng dẫn cá nhân tự hoàn thuế TNCN các năm ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 580
Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 331
Mẫu số 02/QTT-TNCN - Bảng kê giảm trừ gia cảnh ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 306
Những công việc cần làm của kế toán từ tháng ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 198
Mẫu biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận kế ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 351
Mẫu đơn khiếu nại mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng trong công ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 122
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 332
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 323
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1561
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 445
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 409
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 496
Mẫu báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 465
Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp ...
Lượt tải : 208 Bình luận : 0 Lượt xem : 2649
Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 231
Biểu mẫu đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 510
Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 471
Mẫu bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 466
Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 300
Mẫu văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 222
Mẫu thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 248
Mẫu báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho sản phẩm xuất ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 294
Mẫu báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho tình hình sử ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 270
Mẫu báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn tình hình sử ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 260
Mẫu định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 270
Mẫu thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 281
Mẫu thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 279
Mẫu báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 313
Mẫu báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 225
Mẫu văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 462
Mẫu bảng kê số thuế nhập khẩu phải nộp
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 307
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của kho ngoại ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 214
Mẫu danh mục hàng hóa đóng ghép chung container xuất ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 333
Mẫu báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho CFS
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 536
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ theo từng lần giao ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 258
Mẫu bảng kê số hiệu container xuất khẩu
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 353
Mẫu văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 261
Mẫu văn bản thông báo thay đổi tên phương tiện ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Mẫu biên bản chứng nhận theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 240
Mẫu công văn giải trình theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 709
Mẫu công văn giải trình theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 1006
Mẫu thông báo chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 365
Mẫu thông báo về việc hệ thống khai hải quan ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 212
Mẫu bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 251
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 291
Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 315
12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 219
Hướng dẫn đọc và phân tích số dư trên báo ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 220
Bài giảng về hóa đơn điện tử và một số ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 280
Những lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào, ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 208
Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 180
Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 258
Mẫu hồ sơ chi phí lương hợp lý- hợp lệ
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 194
Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính trước khi ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 255
Nội dung công việc kế toán cần làm vào cuối ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 174
Những sai sót thường gặp khi làm kế toán kho
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 173
Những sai sót thường gặp khi làm kế toán thuế
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 161
Rủi ro thường gặp trong các phần hành kế toán
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 184
Từ điển thuật ngữ sử dụng trong các văn bản ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 164
Quyền lợi của người làm nghề, công việc nặng nhọc, ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 99
Xử lý CCDC sau quyết toán thuế
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
3 điểm cần chú ý về lãi suất cho vay ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 78

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×