Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 482 Bình luận : 2 Lượt xem : 5770
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 945 Bình luận : 0 Lượt xem : 10862
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 2415
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1033
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 1677
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 154 Bình luận : 0 Lượt xem : 3173
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1938
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1577
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 456 Bình luận : 0 Lượt xem : 7443
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 177 Bình luận : 0 Lượt xem : 3125
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 746
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1270
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 654
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 3692
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 1326
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1767
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1720
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1327
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 1245
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 158 Bình luận : 0 Lượt xem : 3795
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 2359
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 471 Bình luận : 0 Lượt xem : 4002
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 631 Bình luận : 0 Lượt xem : 6995
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 155 Bình luận : 0 Lượt xem : 3707
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 2346
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1118
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 1085
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 101 Bình luận : 0 Lượt xem : 3570
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 939
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 1252
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1687