Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 1613 Bình luận : 2 Lượt xem : 15835
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 3027 Bình luận : 0 Lượt xem : 26703
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 488 Bình luận : 0 Lượt xem : 7312
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 251 Bình luận : 0 Lượt xem : 3138
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 193 Bình luận : 0 Lượt xem : 2776
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 181 Bình luận : 0 Lượt xem : 3246
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 5585 Bình luận : 0 Lượt xem : 23862
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 6673 Bình luận : 0 Lượt xem : 30002
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 218 Bình luận : 0 Lượt xem : 5246
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 261 Bình luận : 0 Lượt xem : 4367
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 4494
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1656 Bình luận : 0 Lượt xem : 20455
Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 1186 Bình luận : 0 Lượt xem : 8286
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 1739 Bình luận : 0 Lượt xem : 14336
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 125 Bình luận : 0 Lượt xem : 2305
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 165 Bình luận : 0 Lượt xem : 3467
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 2342
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 241 Bình luận : 0 Lượt xem : 6059
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 3833
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 3395
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 3517
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 80 Bình luận : 0 Lượt xem : 3187
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 3289
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 468 Bình luận : 0 Lượt xem : 10611
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 149 Bình luận : 0 Lượt xem : 4657
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 1196 Bình luận : 0 Lượt xem : 9821
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 938 Bình luận : 0 Lượt xem : 11891
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 581 Bình luận : 0 Lượt xem : 11854
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 269 Bình luận : 0 Lượt xem : 5049
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 171 Bình luận : 0 Lượt xem : 4072
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 3374
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 278 Bình luận : 0 Lượt xem : 7112
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 2932
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 3320
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 151 Bình luận : 0 Lượt xem : 4833
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 138 Bình luận : 0 Lượt xem : 2172
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách ...
Lượt tải : 171 Bình luận : 0 Lượt xem : 2475
Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ
Lượt tải : 156 Bình luận : 0 Lượt xem : 2458
12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý
Lượt tải : 159 Bình luận : 0 Lượt xem : 1912
Hướng dẫn đọc và phân tích số dư trên báo ...
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 1916
Bài giảng về hóa đơn điện tử và một số ...
Lượt tải : 159 Bình luận : 0 Lượt xem : 2504
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng giao nhận ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 450
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng sửa chữa ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 657
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng lao động
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 720
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng cho thuê ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 517
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng thế chấp ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 422
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng thuê đất
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 664

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x