Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 120 Bình luận : 1 Lượt xem : 1247
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 187 Bình luận : 0 Lượt xem : 1635
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 864
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 333
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 742
Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 605
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 942
Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 471
Mẫu báo cáo công tác an toàn - vệ sinh ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 926
Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 504
Mẫu đơn xin xác nhận công tác
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 1060
Mẫu đơn xin xác nhận công tác - WORK CONFIRMATION ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 575
Mẫu số 16/ĐK-TNCN : Mẫu đăng ký người phụ thuộc ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 650
Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 1661
Mẫu hợp đồng lao động SONG NGỮ (LABOR CONTRACT) mới ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1113
Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 358
Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân - SONG ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 626
Mẫu giấy xác nhận thu thập cá nhân - SONG ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 318
Mẫu giấy xác nhận lương - SONG NGỮ
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 536
Mẫu giấy xác nhận công tác - SONG NGỮ
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 812
Mẫu bảng sao kê tài khoản Ngân hàng Thương mại ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 234
Mẫu bảng sao kê tài khoản Ngân hàng Thương mại ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 222
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 183
Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 129
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 46
Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 46
Mẫu sổ quản lý lao động chưa thành niên trong ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 42
Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 43
Mẫu thông báo về việc giao kết, sửa đổi, bổ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Mẫu thỏa ước lao động tập thể của công ty
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Mẫu định mức lao động của công ty
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 493
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 769
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 502
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 460
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 107 Bình luận : 0 Lượt xem : 1151
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1700
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 259 Bình luận : 0 Lượt xem : 3022
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 878
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 448
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 286
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 440
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 235
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 268
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 281
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 237
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 278
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 341
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 278
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ ban hành ...
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 1367
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp ban hành theo Thông ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 376
Mẫu bảng thanh toán tiền phép hàng năm ban hành ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 449
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng ban hành theo Thông ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 409
Mẫu bảng thanh toán học bổng ( sinh hoạt phí)
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 370
Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế cá ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 503
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1110
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 524
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 674
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 669
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 486
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 504
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 518
Mẫu hợp đồng xây lắp trong xây dựng cơ bản
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 438
Mẫu báo cáo tình hình dự án đang xây dựng
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 684
Mẫu hợp đồng thuê văn phòng - SONG NGỮ
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 472
Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/ gia hạn/ cấp lại ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 512
Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
Lượt tải : 1343 Bình luận : 0 Lượt xem : 7254
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô mới nhất
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 297
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô dài hạn mới ...
Lượt tải : 127 Bình luận : 0 Lượt xem : 1181
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 374
Mẫu hợp đồng vay vốn mới nhất
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 190
Mẫu hợp đồng tín dụng với ngân hàng
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 194
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 621
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 496
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 140 Bình luận : 0 Lượt xem : 837
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 263 Bình luận : 0 Lượt xem : 1812
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 309
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 439
Mẫu CV giải trình về hóa đơn bỏ trốn
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 398
Mẫu CV xác nhận không nợ thuế
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 251
Mẫu CV xin giảm thuế TNCN
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 363
Mẫu CV xin khôi phục lại MTS
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 404
Mẫu CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 764
Mẫu CV xin quyết toán thuế
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 234
Mẫu CV xin sử dụng hóa đơn cũ khi doanh ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 172
Mẫu CV xin rút lại thông báo phát hành hóa ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 463
Mẫu CV giải trình số đóng BHXH không bằng số ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 405
Mẫu CV đề nghị hoàn trả ngân sách Nhà nước
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 294
Mẫu Cv giải trình sai thuế TNCN năm 2017
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 310
Mẫu CV xin hủy tờ khai thuế GTGT
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 1117
Mẫu CV giải trình nộp muộn tờ khai
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 643
Mẫu báo cáo giải trình thuế
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 807
Mẫu CV giải trình báo sai bảo hiểm
Lượt tải : 139 Bình luận : 0 Lượt xem : 1263
Mẫu thư tra soát theo thông tư 84
Lượt tải : 187 Bình luận : 0 Lượt xem : 1504
Hướng dẫn cá nhân tự hoàn thuế TNCN các năm ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 372
Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 227
Mẫu số 02/QTT-TNCN - Bảng kê giảm trừ gia cảnh ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 205
Những công việc cần làm của kế toán từ tháng ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 140
Mẫu biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận kế ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 206
Mẫu đơn khiếu nại mới nhất
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 42
Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng trong công ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 61
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 221
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 214
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 539
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 291
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 265
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 323
Mẫu báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 325
Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp ...
Lượt tải : 149 Bình luận : 0 Lượt xem : 1611
Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 181
Biểu mẫu đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 362
Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 287
Mẫu bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 310
Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 212
Mẫu văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 168
Mẫu thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 175
Mẫu báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho sản phẩm xuất ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 187
Mẫu báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho tình hình sử ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 191
Mẫu báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn tình hình sử ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 165
Mẫu định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 204
Mẫu thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 201
Mẫu thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 174
Mẫu báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 235
Mẫu báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 170
Mẫu văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 292
Mẫu bảng kê số thuế nhập khẩu phải nộp
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 203
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của kho ngoại ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 156
Mẫu danh mục hàng hóa đóng ghép chung container xuất ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 211
Mẫu báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho CFS
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 308
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ theo từng lần giao ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 159
Mẫu bảng kê số hiệu container xuất khẩu
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 214
Mẫu văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 193
Mẫu văn bản thông báo thay đổi tên phương tiện ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 245
Mẫu biên bản chứng nhận theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 150
Mẫu công văn giải trình theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 477
Mẫu công văn giải trình theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 539
Mẫu thông báo chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 237
Mẫu thông báo về việc hệ thống khai hải quan ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 145
Mẫu bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 202
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 216
Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 202
12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 161
Hướng dẫn đọc và phân tích số dư trên báo ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 166
Bài giảng về hóa đơn điện tử và một số ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 191
Những lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào, ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 148
Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 126
Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 171
Mẫu hồ sơ chi phí lương hợp lý- hợp lệ
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 145
Hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính trước khi ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 205
Nội dung công việc kế toán cần làm vào cuối ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 120
Những sai sót thường gặp khi làm kế toán kho
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 125
Những sai sót thường gặp khi làm kế toán thuế
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 110
Rủi ro thường gặp trong các phần hành kế toán
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 124
Từ điển thuật ngữ sử dụng trong các văn bản ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 123
Quyền lợi của người làm nghề, công việc nặng nhọc, ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 57
Xử lý CCDC sau quyết toán thuế
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 58
3 điểm cần chú ý về lãi suất cho vay ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 48
Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 40

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×