Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 945 Bình luận : 2 Lượt xem : 11037
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 1934 Bình luận : 0 Lượt xem : 18878
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 235 Bình luận : 0 Lượt xem : 4397
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 2001
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 1897
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 971 Bình luận : 0 Lượt xem : 5852
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 1549 Bình luận : 0 Lượt xem : 10000
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 3339
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 2170
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 3311
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1096 Bình luận : 0 Lượt xem : 13674
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 1060 Bình luận : 0 Lượt xem : 9255
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1552
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 2533
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1540
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 172 Bình luận : 0 Lượt xem : 4967
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 2419
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 2589
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 2586
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 2301
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 2014
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 282 Bình luận : 0 Lượt xem : 6837
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 107 Bình luận : 0 Lượt xem : 3727
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 742 Bình luận : 0 Lượt xem : 6420
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 833 Bình luận : 0 Lượt xem : 9665
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 365 Bình luận : 0 Lượt xem : 7858
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 212 Bình luận : 0 Lượt xem : 3987
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 2438
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 2231
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 209 Bình luận : 0 Lượt xem : 5346
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1935
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 2348
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 3491

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x