Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 328 Bình luận : 2 Lượt xem : 4149
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 631 Bình luận : 0 Lượt xem : 7407
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 1871
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 865
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1274
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 2269
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1484
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 1183
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 310 Bình luận : 0 Lượt xem : 4783
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 1963
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 544
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 995
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 502
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 97 Bình luận : 0 Lượt xem : 2915
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1069
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 1481
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 1463
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1054
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 1080
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 125 Bình luận : 0 Lượt xem : 2696
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 1651
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 393 Bình luận : 0 Lượt xem : 2934
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 521 Bình luận : 0 Lượt xem : 5422
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 1970
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 1918
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 739
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 751
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 2940
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 740
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 938
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 1273
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 412
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 552
Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 626
12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 384
Hướng dẫn đọc và phân tích số dư trên báo ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 368
Bài giảng về hóa đơn điện tử và một số ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 610

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×