Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 255 Bình luận : 2 Lượt xem : 3342
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 429 Bình luận : 0 Lượt xem : 4958
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 1513
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 705
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1060
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 1779
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1147
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 906
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 227 Bình luận : 0 Lượt xem : 3339
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1397
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 453
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 828
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 424
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 2332
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 872
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 1181
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 1181
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 806
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 873
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 104 Bình luận : 0 Lượt xem : 2052
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1247
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 269 Bình luận : 0 Lượt xem : 2280
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 440 Bình luận : 0 Lượt xem : 4514
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 1333
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 1521
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 539
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 510
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 2508
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 616
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 700
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 913
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 313
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 414
Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 466
12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 284
Hướng dẫn đọc và phân tích số dư trên báo ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 288
Bài giảng về hóa đơn điện tử và một số ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 478

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×