Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 415 Bình luận : 2 Lượt xem : 5026
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 789 Bình luận : 0 Lượt xem : 9333
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 93 Bình luận : 0 Lượt xem : 2156
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 940
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1470
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 135 Bình luận : 0 Lượt xem : 2720
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 1721
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1378
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 373 Bình luận : 0 Lượt xem : 6223
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 2649
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 669
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1138
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 578
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 119 Bình luận : 0 Lượt xem : 3388
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 1214
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1656
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1603
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1220
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 1182
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 3278
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 2105
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 436 Bình luận : 0 Lượt xem : 3487
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 583 Bình luận : 0 Lượt xem : 6293
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 2690
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 138 Bình luận : 0 Lượt xem : 2173
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 954
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 950
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 3314
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 833
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 1130
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 1512