Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 1 Lượt xem : 452
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 386
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 349
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 126
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 326
Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 266
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 225
Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 142
Mẫu báo cáo công tác an toàn - vệ sinh ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 341
Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 212
Mẫu đơn xin xác nhận công tác
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 256
Mẫu đơn xin xác nhận công tác - WORK CONFIRMATION ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 248
Mẫu số 16/ĐK-TNCN : Mẫu đăng ký người phụ thuộc ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 227
Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 318
Mẫu hợp đồng lao động SONG NGỮ (LABOR CONTRACT) mới ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 377
Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 141
Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân - SONG ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 137
Mẫu giấy xác nhận thu thập cá nhân - SONG ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu giấy xác nhận lương - SONG NGỮ
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 142
Mẫu giấy xác nhận công tác - SONG NGỮ
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 258
Mẫu bảng sao kê tài khoản Ngân hàng Thương mại ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 83
Mẫu bảng sao kê tài khoản Ngân hàng Thương mại ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 78
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 175
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 229
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 185
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 143
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 260
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 506
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 564
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 301
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 111
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 115
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 107
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 117
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 121
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 109
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 119
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 106
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 117
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ ban hành ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 395
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp ban hành theo Thông ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 144
Mẫu bảng thanh toán tiền phép hàng năm ban hành ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 154
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng ban hành theo Thông ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 156
Mẫu bảng thanh toán học bổng ( sinh hoạt phí)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 159
Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế cá ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 39
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 315
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 227
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 322
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 221
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 215
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 226
Mẫu hợp đồng xây lắp trong xây dựng cơ bản
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 172
Mẫu báo cáo tình hình dự án đang xây dựng
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 265
Mẫu hợp đồng thuê văn phòng - SONG NGỮ
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 166
Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/ gia hạn/ cấp lại ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 145
Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
Lượt tải : 273 Bình luận : 0 Lượt xem : 1496
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô mới nhất
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 116
Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô dài hạn mới ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 185
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 92
Mẫu hợp đồng vay vốn mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 87
Mẫu hợp đồng tín dụng với ngân hàng
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 61
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 85
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 39
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 33
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 38
Mẫu CV giải trình về hóa đơn bỏ trốn
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 46
Mẫu CV xác nhận không nợ thuế
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 30
Mẫu CV xin giảm thuế TNCN
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu CV xin khôi phục lại MTS
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 33
Mẫu CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Mẫu CV xin quyết toán thuế
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 25
Mẫu CV xin sử dụng hóa đơn cũ khi doanh ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 35
Mẫu CV xin rút lại thông báo phát hành hóa ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu CV giải trình số đóng BHXH không bằng số ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 31
Mẫu CV đề nghị hoàn trả ngân sách Nhà nước
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 33
Mẫu Cv giải trình sai thuế TNCN năm 2017
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 83
Mẫu CV xin hủy tờ khai thuế GTGT
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 93
Mẫu CV giải trình nộp muộn tờ khai
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 43
Mẫu báo cáo giải trình thuế
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 103
Mẫu CV giải trình báo sai bảo hiểm
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 135
Mẫu thư tra soát theo thông tư 84
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 194
Hướng dẫn cá nhân tự hoàn thuế TNCN các năm ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Mẫu số 02/QTT-TNCN - Bảng kê giảm trừ gia cảnh ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Những công việc cần làm của kế toán từ tháng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận kế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 30
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 55
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 21
Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 110
Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Biểu mẫu đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 54
Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 40
Mẫu bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 53
Mẫu văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Mẫu thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 39
Mẫu báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho tình hình sử ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 35
Mẫu báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn tình hình sử ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 39
Mẫu thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 50
Mẫu báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu bảng kê số thuế nhập khẩu phải nộp
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của kho ngoại ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 21
Mẫu danh mục hàng hóa đóng ghép chung container xuất ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho CFS
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 29
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ theo từng lần giao ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 21
Mẫu bảng kê số hiệu container xuất khẩu
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu văn bản thông báo thay đổi tên phương tiện ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu biên bản chứng nhận theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Mẫu công văn giải trình theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu công văn giải trình theo yêu cầu của cơ ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu thông báo chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu thông báo về việc hệ thống khai hải quan ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 24