Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 612 Bình luận : 2 Lượt xem : 8427
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 1189 Bình luận : 0 Lượt xem : 13251
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 132 Bình luận : 0 Lượt xem : 2949
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1297
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 223 Bình luận : 0 Lượt xem : 2528
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 343 Bình luận : 0 Lượt xem : 4422
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 2280
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1345
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 2300
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 668 Bình luận : 0 Lượt xem : 9658
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 330 Bình luận : 0 Lượt xem : 4676
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 992
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1731
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 911
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 4179
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1581
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 2043
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1940
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1559
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1436
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 201 Bình luận : 0 Lượt xem : 4720
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 3025
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 568 Bình luận : 0 Lượt xem : 4924
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 728 Bình luận : 0 Lượt xem : 8095
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 238 Bình luận : 0 Lượt xem : 5317
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 166 Bình luận : 0 Lượt xem : 2909
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1509
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1536
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 148 Bình luận : 0 Lượt xem : 4244
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1276
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1530
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 2125
Góp ý giao diện mới x