Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 1105 Bình luận : 2 Lượt xem : 11912
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 2169 Bình luận : 0 Lượt xem : 20652
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 276 Bình luận : 0 Lượt xem : 4961
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 140 Bình luận : 0 Lượt xem : 2232
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 2099
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 1754 Bình luận : 0 Lượt xem : 9356
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 2959 Bình luận : 0 Lượt xem : 15282
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 127 Bình luận : 0 Lượt xem : 3778
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 137 Bình luận : 0 Lượt xem : 2676
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 93 Bình luận : 0 Lượt xem : 3609
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1215 Bình luận : 0 Lượt xem : 15624
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 1302 Bình luận : 0 Lượt xem : 11076
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 1768
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 95 Bình luận : 0 Lượt xem : 2819
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 1759
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 190 Bình luận : 0 Lượt xem : 5228
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 3072
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 2773
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 2883
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 2536
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 2586
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 320 Bình luận : 0 Lượt xem : 7715
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 117 Bình luận : 0 Lượt xem : 3991
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 853 Bình luận : 0 Lượt xem : 7167
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 856 Bình luận : 0 Lượt xem : 10296
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 392 Bình luận : 0 Lượt xem : 8684
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 220 Bình luận : 0 Lượt xem : 4283
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 3123
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 83 Bình luận : 0 Lượt xem : 2733
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 222 Bình luận : 0 Lượt xem : 6127
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 2194
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 2622
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 3913
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 1643
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 1975
Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 1723
12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 1336
Hướng dẫn đọc và phân tích số dư trên báo ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1237
Bài giảng về hóa đơn điện tử và một số ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 1922
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng giao nhận ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 43
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng sửa chữa ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 64
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng lao động
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 51
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng cho thuê ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 55
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng thế chấp ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 45
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng thuê đất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 68

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x