Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 1487 Bình luận : 2 Lượt xem : 14837
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 2827 Bình luận : 0 Lượt xem : 25124
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 416 Bình luận : 0 Lượt xem : 6514
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 216 Bình luận : 0 Lượt xem : 2886
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 173 Bình luận : 0 Lượt xem : 2592
Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 164 Bình luận : 0 Lượt xem : 3063
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 4116 Bình luận : 0 Lượt xem : 18643
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 5298 Bình luận : 0 Lượt xem : 24673
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 184 Bình luận : 0 Lượt xem : 4793
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 216 Bình luận : 0 Lượt xem : 3789
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 121 Bình luận : 0 Lượt xem : 4210
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1467 Bình luận : 0 Lượt xem : 18425
Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 1077 Bình luận : 0 Lượt xem : 7569
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 1608 Bình luận : 0 Lượt xem : 13303
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 2126
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 148 Bình luận : 0 Lượt xem : 3261
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 2157
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 229 Bình luận : 0 Lượt xem : 5813
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 3618
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 3186
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 3352
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 2946
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 3087
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 429 Bình luận : 0 Lượt xem : 9717
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 138 Bình luận : 0 Lượt xem : 4425
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 1110 Bình luận : 0 Lượt xem : 9009
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 918 Bình luận : 0 Lượt xem : 11381
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 533 Bình luận : 0 Lượt xem : 10950
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 257 Bình luận : 0 Lượt xem : 4820
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 154 Bình luận : 0 Lượt xem : 3763
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 116 Bình luận : 0 Lượt xem : 3155
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 258 Bình luận : 0 Lượt xem : 6850
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 2691
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 76 Bình luận : 0 Lượt xem : 3106
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 137 Bình luận : 0 Lượt xem : 4543
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 1985
Bộ chứng từ sắp xếp khoa học cho sổ sách ...
Lượt tải : 152 Bình luận : 0 Lượt xem : 2321
Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ
Lượt tải : 142 Bình luận : 0 Lượt xem : 2178
12 khoản chi phí kế toán cần lưu ý
Lượt tải : 141 Bình luận : 0 Lượt xem : 1717
Hướng dẫn đọc và phân tích số dư trên báo ...
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 1678
Bài giảng về hóa đơn điện tử và một số ...
Lượt tải : 142 Bình luận : 0 Lượt xem : 2350
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng giao nhận ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 326
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng sửa chữa ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 460
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng lao động
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 516
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng cho thuê ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 356
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng thế chấp ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 297
Mẫu hợp đồng kinh tế - Hợp đồng thuê đất
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 399

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x