Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 747 Bình luận : 2 Lượt xem : 9499
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 1518 Bình luận : 0 Lượt xem : 15604
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 164 Bình luận : 0 Lượt xem : 3409
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 1525
Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 474 Bình luận : 0 Lượt xem : 3519
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 705 Bình luận : 0 Lượt xem : 6306
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 76 Bình luận : 0 Lượt xem : 2673
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1644
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 73 Bình luận : 0 Lượt xem : 2776
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 836 Bình luận : 0 Lượt xem : 11288
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 662 Bình luận : 0 Lượt xem : 6488
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1198
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 2097
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1177
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 158 Bình luận : 0 Lượt xem : 4488
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 1871
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 2230
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 2158
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1807
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1634
Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 237 Bình luận : 0 Lượt xem : 5499
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 3285
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 634 Bình luận : 0 Lượt xem : 5490
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 772 Bình luận : 0 Lượt xem : 8742
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 290 Bình luận : 0 Lượt xem : 6323
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 175 Bình luận : 0 Lượt xem : 3305
Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 1904
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1862
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 167 Bình luận : 0 Lượt xem : 4747
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 1511
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1822
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 2439
Đăng ký tư vấn x