Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 1073 Bình luận : 0 Lượt xem : 7535
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 1603 Bình luận : 0 Lượt xem : 13255
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 2123
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 147 Bình luận : 0 Lượt xem : 3253
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 2152
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1619
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 76 Bình luận : 0 Lượt xem : 1577
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1868
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2319
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 2120
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 1490

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x