Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 920 Bình luận : 0 Lượt xem : 8184
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 1384
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 2358
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1376
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1060
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1069
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1284
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1642
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 1585
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1039

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x