Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 1208 Bình luận : 0 Lượt xem : 10333
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 1687
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 2703
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1674
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1278
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 1260
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 1508
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 1951
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1798
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 1223

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x