Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 1264 Bình luận : 0 Lượt xem : 8717
Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 1803 Bình luận : 0 Lượt xem : 14749
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 138 Bình luận : 0 Lượt xem : 2420
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 181 Bình luận : 0 Lượt xem : 3608
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 123 Bình luận : 0 Lượt xem : 2476
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 92 Bình luận : 0 Lượt xem : 1846
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 1872
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 95 Bình luận : 0 Lượt xem : 2099
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 104 Bình luận : 0 Lượt xem : 2593
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 2323
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 1672

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x