Sàn kế toán ra mắt các khóa học kế toán Online, mục tiêu nâng cao chất lượng ứng viên.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Kho tài liệu kế toán

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký mã số thuế ...
Lượt tải : 1812 Bình luận : 0 Lượt xem : 51218
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 4128 Bình luận : 0 Lượt xem : 45387
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 494 Bình luận : 0 Lượt xem : 29859
Mẫu hợp đồng dịch vụ - SERVICE CONTRACT ( SONG ...
Lượt tải : 1821 Bình luận : 0 Lượt xem : 27228

TIN TỨC SÀN KẾ TOÁN

VAS 16 - Chi phí đi vay

CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 16 CHI PHÍ ĐI VAY (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm ...

VAS 15 - Hợp đồng xây dựng

CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 ...

VAS 14 - Doanh thu và thu nhập khác

VAS 14 - Doanh thu và thuCHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo ...

VAS 11 - Hợp nhất kinh doanh

CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2005 ...

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả, vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành