Sàn kế toán ra mắt các khóa học kế toán Online, mục tiêu nâng cao chất lượng ứng viên.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Kho tài liệu kế toán

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký mã số thuế ...
Lượt tải : 1815 Bình luận : 0 Lượt xem : 51313
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 4131 Bình luận : 0 Lượt xem : 45462
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 498 Bình luận : 0 Lượt xem : 30055
Mẫu hợp đồng dịch vụ - SERVICE CONTRACT ( SONG ...
Lượt tải : 1825 Bình luận : 0 Lượt xem : 27289

TIN TỨC SÀN KẾ TOÁN

VAS 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 17 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 ...

VAS 16 - Chi phí đi vay

CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 16 CHI PHÍ ĐI VAY (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm ...

VAS 15 - Hợp đồng xây dựng

CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 ...

VAS 14 - Doanh thu và thu nhập khác

VAS 14 - Doanh thu và thuCHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo ...

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả, vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành