Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 374 Bình luận : 2 Lượt xem : 4673
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 728 Bình luận : 0 Lượt xem : 8718
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 2077
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 915
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1630
Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 942
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động ...
Lượt tải : 83 Bình luận : 0 Lượt xem : 2591
Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1476
Mẫu báo cáo công tác an toàn - vệ sinh ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 2800
Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 1338