Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ ...
Lượt tải : 551 Bình luận : 2 Lượt xem : 7091
Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn) ...
Lượt tải : 1050 Bình luận : 0 Lượt xem : 11915
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 2649
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 1175
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1888
Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 1138
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động ...
Lượt tải : 131 Bình luận : 0 Lượt xem : 3441
Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1829
Mẫu báo cáo công tác an toàn - vệ sinh ...
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 3634
Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1549