Mẫu báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 7747   |   Lượt tải: 277    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Hướng dẫn cách ghi: 

          - Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

          - Loại hình doanh nghiệp (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:

  • Doanh nghiệp nhà nước;
  • Công ty Trách nhiệm hữu hạn/ Công ty TNHH 01 thành viên;
  • Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51 % vốn thuộc sở hữu Nhà nước;
  • Doanh nghiệp tư nhân;
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài;
  • Công ty hợp danh;
  • Hợp tác xã...;
  • Khác.

          - Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):

  • Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;
  • Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;
  • Ghi tên Sở, Ban, Ngành, nếu trực thuộc Sở Ban ngành tại địa phương;
  • Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x