Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 1336 Bình luận : 0 Lượt xem : 7388
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 2233 Bình luận : 0 Lượt xem : 12725
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 121 Bình luận : 0 Lượt xem : 3569
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 124 Bình luận : 0 Lượt xem : 2421
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 92 Bình luận : 0 Lượt xem : 3486
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1170 Bình luận : 0 Lượt xem : 14875
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 131 Bình luận : 0 Lượt xem : 7574
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 1305 Bình luận : 0 Lượt xem : 23044
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 187 Bình luận : 0 Lượt xem : 4516
Mẫu Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 3739
Mẫu chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1120
Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1018

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x