Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 4984 Bình luận : 0 Lượt xem : 21402
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 5957 Bình luận : 0 Lượt xem : 27330
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 202 Bình luận : 0 Lượt xem : 5020
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 238 Bình luận : 0 Lượt xem : 4108
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 135 Bình luận : 0 Lượt xem : 4328
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1548 Bình luận : 0 Lượt xem : 19245
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 181 Bình luận : 0 Lượt xem : 8954
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 1572 Bình luận : 0 Lượt xem : 28367
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 224 Bình luận : 0 Lượt xem : 5385
Mẫu Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh
Lượt tải : 156 Bình luận : 0 Lượt xem : 5580
Mẫu chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1931
Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1381

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x