Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 728 Bình luận : 0 Lượt xem : 4762
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 1187 Bình luận : 0 Lượt xem : 8393
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 88 Bình luận : 0 Lượt xem : 3050
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 95 Bình luận : 0 Lượt xem : 1951
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 3110
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1002 Bình luận : 0 Lượt xem : 12779
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 7099
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 1204 Bình luận : 0 Lượt xem : 21337
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 163 Bình luận : 0 Lượt xem : 4139
Mẫu Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2948
Mẫu chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 798
Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 829

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x