Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 1401
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 2573
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1624
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1317
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 352 Bình luận : 0 Lượt xem : 5699
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 4281
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 574 Bình luận : 0 Lượt xem : 10981
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 2409
Mẫu Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 551
Mẫu chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 124