Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 5977 Bình luận : 0 Lượt xem : 25482
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 7131 Bình luận : 0 Lượt xem : 31803
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 239 Bình luận : 0 Lượt xem : 5422
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 285 Bình luận : 0 Lượt xem : 4538
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 154 Bình luận : 0 Lượt xem : 4631
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 1773 Bình luận : 0 Lượt xem : 21435
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 198 Bình luận : 0 Lượt xem : 9485
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 1641 Bình luận : 0 Lượt xem : 30005
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 256 Bình luận : 0 Lượt xem : 5719
Mẫu Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh
Lượt tải : 184 Bình luận : 0 Lượt xem : 6199
Mẫu chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh
Lượt tải : 92 Bình luận : 0 Lượt xem : 2267
Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 1570

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x