Mẫu bảng chấm công dành cho những doanh nghiệp thuộc ...
Lượt tải : 124 Bình luận : 0 Lượt xem : 2000
Mẫu bảng chấm công bằng Excel dành cho các doanh ...
Lượt tải : 206 Bình luận : 0 Lượt xem : 3628
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 2107
Mẫu bảng chấm công theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 1130
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1882
Mẫu đăng ký làm ngoài giờ, ngày nghỉ
Lượt tải : 522 Bình luận : 0 Lượt xem : 8246
Mẫu bảng chấm công bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 5358
Mẫu bảng chấm công C01a-HD dành cho đơn vị hành ...
Lượt tải : 771 Bình luận : 0 Lượt xem : 14977
Mẫu giấy báo làm thêm giờ ban hành kèm theo ...
Lượt tải : 119 Bình luận : 0 Lượt xem : 2960
Mẫu Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1214
Mẫu chấm công nhân viên bằng Tiếng Anh
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 333
Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 166