Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 884
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 889
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 80 Bình luận : 0 Lượt xem : 3210
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 797
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 1061
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1431
Mẫu báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 973
Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp ...
Lượt tải : 433 Bình luận : 0 Lượt xem : 7670
Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 450
Biểu mẫu đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1361
Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1389
Mẫu bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1376