Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1303
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 1266
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 128 Bình luận : 0 Lượt xem : 3874
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 1095
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 1387
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 1947
Mẫu báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1331
Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp ...
Lượt tải : 588 Bình luận : 0 Lượt xem : 10088
Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 710
Biểu mẫu đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1821
Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 1877
Mẫu bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1900