Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 101 Bình luận : 0 Lượt xem : 2191
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 2076
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 195 Bình luận : 0 Lượt xem : 5131
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1769
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 2174
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 3204
Mẫu báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn ...
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 2120
Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp ...
Lượt tải : 863 Bình luận : 0 Lượt xem : 13435
Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1099
Biểu mẫu đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 2645
Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành ...
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 2979
Mẫu bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất ...
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 3126

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x