Mẫu đơn đề nghị về việc xác định trước mã ...
Lượt tải : 116 Bình luận : 0 Lượt xem : 2817
Mẫu đơn đề nghị xác định trước trị giá hải ...
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 2481
Mẫu công văn đề nghị không thu thuế
Lượt tải : 213 Bình luận : 0 Lượt xem : 5794
Mẫu bảng kê khai tính thuế đối với phế liệu, ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 2094
Mẫu danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, ...
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 2504
Mẫu công văn về việc đăng ký danh mục hàng ...
Lượt tải : 101 Bình luận : 0 Lượt xem : 3707
Mẫu báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 2539
Mẫu công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Trường hợp ...
Lượt tải : 949 Bình luận : 0 Lượt xem : 14336
Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1295
Biểu mẫu đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền ...
Lượt tải : 83 Bình luận : 0 Lượt xem : 2999
Công văn về việc đề nghị xác nhận hoàn thành ...
Lượt tải : 148 Bình luận : 0 Lượt xem : 3469
Mẫu bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất ...
Lượt tải : 174 Bình luận : 0 Lượt xem : 3562

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x