Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 305 Bình luận : 0 Lượt xem : 7334
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 109 Bình luận : 0 Lượt xem : 3871
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 807 Bình luận : 0 Lượt xem : 6882
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 848 Bình luận : 0 Lượt xem : 10007
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 380 Bình luận : 0 Lượt xem : 8330
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 214 Bình luận : 0 Lượt xem : 4173
Mẫu CV giải trình về hóa đơn bỏ trốn
Lượt tải : 475 Bình luận : 0 Lượt xem : 6727
Mẫu CV xác nhận không nợ thuế
Lượt tải : 149 Bình luận : 0 Lượt xem : 4163
Mẫu CV xin giảm thuế TNCN
Lượt tải : 73 Bình luận : 0 Lượt xem : 2513
Mẫu CV xin khôi phục lại MTS
Lượt tải : 553 Bình luận : 0 Lượt xem : 7965
Mẫu CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế
Lượt tải : 395 Bình luận : 0 Lượt xem : 9341
Mẫu CV xin quyết toán thuế
Lượt tải : 272 Bình luận : 0 Lượt xem : 3970

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x