Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 257 Bình luận : 0 Lượt xem : 6276
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 3568
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 702 Bình luận : 0 Lượt xem : 6088
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 812 Bình luận : 0 Lượt xem : 9371
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 336 Bình luận : 0 Lượt xem : 7337
Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không ...
Lượt tải : 201 Bình luận : 0 Lượt xem : 3698
Mẫu CV giải trình về hóa đơn bỏ trốn
Lượt tải : 250 Bình luận : 0 Lượt xem : 4822
Mẫu CV xác nhận không nợ thuế
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 3387
Mẫu CV xin giảm thuế TNCN
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 2268
Mẫu CV xin khôi phục lại MTS
Lượt tải : 534 Bình luận : 0 Lượt xem : 7348
Mẫu CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế
Lượt tải : 371 Bình luận : 0 Lượt xem : 8761
Mẫu CV xin quyết toán thuế
Lượt tải : 247 Bình luận : 0 Lượt xem : 3362

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x