Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 1926   |   Lượt tải: 56    

Điều kiên xin gộp báo cáo tài chính mới nhất:

1. Khi nào thì gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN

 1.1.  Căn cứ pháp lý

 *) Theo khoản 2, khoản 3 điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về việc gộp kỳ tính thuế TNDN như sau:

“2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3.Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”.

*) Theo Khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13:

“trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế tooán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”

1.2. Căn cứ quy định trên thì:

  • Đối với DN mới thành lập:

Mà trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời gian ngắn hơn 03 tháng

-> thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo

Ví dụ:

Doanh nghiệp A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN ngày 10/10/2017

-> DN được phép gộp BCTC vào năm 2018

  • Đối với DN chuyển đổi loại hình DN:

Chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng

-> thì được cộng gộp vào kỳ tính thuế năm trước đó

Ví dụ:

Doanh nghiệp B có Quyết định giải thể vào ngày 08/02/2019

-> DN được phép gộp BCTC vào năm 2018

2. Thời hạn và thủ tục xin gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN

– Thời hạn nộp Công văn xin gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN:

-> là trước thời hạn nộp Báo cáo tài chính của năm xin gộp

Ví dụ:

DN xin gộp BCTC năm 2017 vào năm 2018 thì thời hạn chậm nhất để nộp công văn xin gộp là trước ngày 30/03/2018.

– DN làm Công văn xin gộp BCTC và nộp lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời điểm quyết toán thuế của năm đó (31/03)

– DN được gộp : BCTC và Quyết toán thuế TNDN

– Đối với Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: thì không được gộp.

-> Mà phát sinh thuế TNCN năm nào thì nộp quyết toán năm đó

3. Lưu ý:

Trường hợp 1:

– Việc gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN nên thực hiện với những DN thành lập vào 3 tháng cuối năm

– Và chưa phát sinh nhiều hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ (ít hóa đơn đầu vào, đầu ra).

-> Như vậy thì bớt việc nộp nhiều báo cáo.

Trường hợp 2:

– Với những DN thành lập vào 03 tháng cuối năm, nhưng trong kỳ có phát sinh nhiều hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ (phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào, đầu ra)

->  Không nên gộp BCTC mà nộp luôn BCTC và Quyết toán thuế TNDN cho năm tài chính đó luôn để tránh nhầm lẫn số liệu, sổ sách và bớt công việc cho năm sau.


Xem chi tiết biểu mẫu

(Vui lòng like hoặc chia sẻ fanpage để được nhận tài liệu mới nhất)
Tải xuống


QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên ...
Lượt tải : 132 Bình luận : 0 Lượt xem : 3036
Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1927
Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
Lượt tải : 415 Bình luận : 0 Lượt xem : 3263
Mẫu CV giải trình BHXH
Lượt tải : 558 Bình luận : 0 Lượt xem : 5963
Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 2387
Mẫu đề cương báo cáo - Báo cáo công tác ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 3
Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu giấy nghỉ phép ra nước ngoài
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 13