Mẫu CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 8706   |   Lượt tải: 368    

Người nộp thuế khi nhận được Quyết định thanh kiểm tra thuế có được đề nghị hoãn thời gian tiến hành hay không? Nếu có thì nên làm văn bản gửi cơ quản thuế như thế nào?
 
Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 62,Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế, ban hành ngày 06/11/2013.

Điều 62. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
​3. Trường hợp khi nhận được Quyết định kiểm tra, người nộp thuế đề nghị hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian kiểm tra, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời gian kiểm tra
.

Doanh nghiệp gửi 
Công văn Đề nghị Hoãn THANH KIỂM TRA THUẾ để được giải quyết.

NHƯ VẬY DOANH NGHIỆP CÓ QUYỀN XIN HOÃN KIỂM TRA THUẾ NẾU CHƯA SẴN SÀNG. TUY NHIỆN QUYỀN XIN HOÃN LÀ CỦA DOANH NGHIỆP, ĐƯỢC HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ!

Mẫu công văn XIN HOÃN KIỂM TRA THUẾ tham khảo như sau:
 
Mẫu này chỉ để tham khảo, bạn hãy viết lại nội dung văn bản theo đặc thù tại chính doanh nghiệp của mình về ngành nghề, về địa chỉ và về lý do xin được hoãn.
Chúc bạn thành công!

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x