Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 1065   |   Lượt tải: 45    

Công việc Hoàn thiện sổ sách kế toán bao gồm:

a/ Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phạm về thuế:

Bàn giao toàn bộ sổ sách kế toán, chứng từ của doanh nghiệp trong các năm

+ Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp;

+ Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai báo thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.

+ Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.

+ Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ…. 

+ Cân đối, tính toán điều chỉnh giúp doanh nghiệp mức hợp lý trên các báo cáo 

+ Tư vấn xử lý các vấn đề sai sót liên quan đến quy định về thuế

b/ Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính:

Sửa đổi dữ liệu kế toán trong các năm, thực hiện điều chỉnh hạch toán, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực khi cần thiết

+ In ấn và thiết lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán

+ Lập báo cáo tài chính năm

c/ Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán thuế

Chịu trách nhiệm trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện. 


Danh sách khóa học

Khóa học thực hành kế toán thực tế trên Excel

399,000đ 46

KHÓA HỌC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL 2020 CỦA MỘC LAN KETOANONLINE

Miễn phí 3,920

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU GỖ DÁN, VÁN ÉP - HOÀN THUẾ GTGT

399,000đ 544

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG

299,000đ 788

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ - KHÓA HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

399,000đ 429

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TM KINH DOANH THÉP, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU

499,000đ 345

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG LOẠI HÌNH DN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

399,000đ 453

KHÓA HỌC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI

399,000đ 3,735

Khóa học ứng dụng Word và Microsoft Excel trong công việc kế toán

199,000đ 902

Khóa học kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất thương mại gạch, bê tông

399,000đ 391

Xem thêm