Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 104 Bình luận : 0 Lượt xem : 2048
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 92 Bình luận : 0 Lượt xem : 1643
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 2596
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 2576
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 2348
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 2212
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1787
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 2147
Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 2165
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 76 Bình luận : 0 Lượt xem : 1998
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1885
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 170 Bình luận : 0 Lượt xem : 3734

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x