Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 146 Bình luận : 0 Lượt xem : 2612
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 2109
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 115 Bình luận : 0 Lượt xem : 3251
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 3152
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 2862
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 2776
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 2303
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 114 Bình luận : 0 Lượt xem : 2669
Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 2498
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 117 Bình luận : 0 Lượt xem : 2789
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 73 Bình luận : 0 Lượt xem : 2226
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 258 Bình luận : 0 Lượt xem : 5182

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x