Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 1329
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 897
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1794
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1628
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1637
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1505
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1111
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1533
Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1430
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1204
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1411
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 2101