Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1131
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 719
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1600
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1424
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1471
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1338
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 1005
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1382
Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1192
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1103
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1311
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1934