Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 1770
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 1368
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 76 Bình luận : 0 Lượt xem : 2275
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 2234
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 2049
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1939
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1506
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 1912
Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 1998
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 1645
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1713
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 149 Bình luận : 0 Lượt xem : 2993

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x