Mẫu bảng thanh toán phụ cấp

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 1975   |   Lượt tải: 43    

Thông tư 70/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do BTC ban hành ngày 03/10/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2020

Sàn kế toán cung cấp mẫu bảng thanh toán phụ cấp, sau đây mời các bạn tham khảo;


Đăng ký tư vấn x