Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử dụng biên lai ngành Thuế)

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 921   |   Lượt tải: 18    

Thông tư 70/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do BTC ban hành ngày 03/10/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2020

Sàn kế toán cung cấp mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử dụng biên lai ngành Thuế), sau đây mời các bạn tham khảo;

1. Mục đích: 

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.           

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

  –   Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.

  –   Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.

  –   Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.

  –   Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…

  –   Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

  –   Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).

  –   Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

  –    Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

  –   Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ.


Xem chi tiết biểu mẫu

(Vui lòng like hoặc chia sẻ fanpage để được nhận tài liệu mới nhất)
Tải xuống


QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 846
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1416
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 1151
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 922
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 126 Bình luận : 0 Lượt xem : 1494
Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu báo cáo số liệu chi đầu tư xây dựng ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 10
Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu đề cương báo cáo - Báo cáo công tác ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 7