Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1584
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 83 Bình luận : 0 Lượt xem : 3441
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2482
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 1534
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1200
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 401 Bình luận : 0 Lượt xem : 6634
Mẫu bảng thống kê tờ khai nhập khẩu
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 659
Mẫu bảng thống kê tờ khai xuất khẩu
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 605
Mẫu báo cáo thực trạng kho ngoại quan
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 814
Mẫu số 24/BC-KNQ/GSQL báo cáo tình hình hoạt động ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 790
Mẫu phiếu theo dõi nhập khẩu/ xuất khẩu từng lần
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 910
Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ hải quan
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1677