Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 19288   |   Lượt tải: 1183    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Sàn kế toán cung cấp mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Ghi chú:

(1)- Cột 3 "mã NL, VT" chỉ áp dụng đối với những trường hợp định mức đăng ký tại đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK

(2)- Cột 8 "nguồn cung cấp" ghi như sau : 

      - Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được nhập khẩu theo loại hình SXXK thì tại cột này ghi: "nhập SXXK" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu này.

      - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu , tại cột này ghi: "NKD" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.

     - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu mua tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, tại cột này ghi: "Mua tại VN" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x