Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 1870 Bình luận : 0 Lượt xem : 26747
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 223 Bình luận : 0 Lượt xem : 6649
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 436 Bình luận : 0 Lượt xem : 9171
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 168 Bình luận : 0 Lượt xem : 4562
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 164 Bình luận : 0 Lượt xem : 5761
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 3301
Mẫu dự kiến tình hình hoạt động của các dự ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1383
Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh ...
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 5776
Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 2348
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn ...
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 4551
Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng ...
Lượt tải : 98 Bình luận : 0 Lượt xem : 3738
Mẫu bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 3307

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x