Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 3638 Bình luận : 0 Lượt xem : 44565
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 334 Bình luận : 0 Lượt xem : 8832
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 610 Bình luận : 0 Lượt xem : 11871
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 334 Bình luận : 0 Lượt xem : 7581
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 286 Bình luận : 0 Lượt xem : 8815
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 141 Bình luận : 0 Lượt xem : 5012
Mẫu dự kiến tình hình hoạt động của các dự ...
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 2219
Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh ...
Lượt tải : 141 Bình luận : 0 Lượt xem : 8356
Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 3445
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn ...
Lượt tải : 240 Bình luận : 0 Lượt xem : 6902
Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng ...
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 5120
Mẫu bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, ...
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 4358

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x