Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 8893   |   Lượt tải: 287    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Mẫu số 01/QT-QLDA: Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án là mẫu bản báo cáo quyết toán về các khoản thu, chi của quản lý dự án.

Bao gồm nguồn thu, các khoản chi và sự xác nhận về nguồn thu, chi của kho bạc Nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các nhà đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản báo cáo tại đây.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x