Bảng mô tả công việc của nhân viên công nghệ
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 719
Bảng mô tả công việc của trưởng phòng
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 648
Bảng mô tả công việc của một nhân viên marketing
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1347
Bảng mô tả công việc của của nhân viên phân ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 892
Bảng mô tả công việc trưởng phòng KTKH
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 747
Bảng mô tả công việc nhân viên công nghệ
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 490
Bảng mô tả công việc nhân viên cân đối nguyên ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 376
Bảng mô tả công việc nhân viên cân đối phụ ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 617
Bảng mô tả công việc của nhân viên cấp phát ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 431
Bảng mô tả công việc của nhân viên kế hoạch ...
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 1926
Bảng mô tả công việc của nhân viên kế hoạch
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 630
Bảng mô tả công việc của nhân viên cân quyết ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 394

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x