Bảng mô tả công việc của nhân viên công nghệ
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 514
Bảng mô tả công việc của trưởng phòng
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 490
Bảng mô tả công việc của một nhân viên marketing
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 977
Bảng mô tả công việc của của nhân viên phân ...
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 620
Bảng mô tả công việc trưởng phòng KTKH
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 515
Bảng mô tả công việc nhân viên công nghệ
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 356
Bảng mô tả công việc nhân viên cân đối nguyên ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 257
Bảng mô tả công việc nhân viên cân đối phụ ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 421
Bảng mô tả công việc của nhân viên cấp phát ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 288
Bảng mô tả công việc của nhân viên kế hoạch ...
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1193
Bảng mô tả công việc của nhân viên kế hoạch
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 448
Bảng mô tả công việc của nhân viên cân quyết ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 285

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x