Tài liệu dành cho bộ phận văn phòng

Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 438
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 589
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 390
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 495
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 434
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1894
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 315
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 497
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1017
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 188 Bình luận : 0 Lượt xem : 2249
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 214
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 184

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×