Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 2578
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 2777
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 2337
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 2536
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 1986
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 221 Bình luận : 0 Lượt xem : 9948
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 1368
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 3248
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 73 Bình luận : 0 Lượt xem : 2598
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 480 Bình luận : 0 Lượt xem : 8576
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 935
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 709