Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 3340
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 76 Bình luận : 0 Lượt xem : 3613
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 3263
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 109 Bình luận : 0 Lượt xem : 3087
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 2763
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 309 Bình luận : 0 Lượt xem : 13426
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 1749
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 172 Bình luận : 0 Lượt xem : 4514
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 3252
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 537 Bình luận : 0 Lượt xem : 9982
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1447
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 928