Tài liệu dành cho bộ phận văn phòng

Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1486
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1810
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1389
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1585
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1184
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 160 Bình luận : 0 Lượt xem : 6482
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 834
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 75 Bình luận : 0 Lượt xem : 1889
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1937
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 357 Bình luận : 0 Lượt xem : 5918
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 529
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 444

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×