Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 3841
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 85 Bình luận : 0 Lượt xem : 3960
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 93 Bình luận : 0 Lượt xem : 3809
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 119 Bình luận : 0 Lượt xem : 3577
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 3301
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 353 Bình luận : 0 Lượt xem : 15115
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 73 Bình luận : 0 Lượt xem : 1955
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 233 Bình luận : 0 Lượt xem : 5259
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 106 Bình luận : 0 Lượt xem : 3734
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 636 Bình luận : 0 Lượt xem : 11466
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 1972
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 1147
Đăng ký tư vấn x