Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 5033
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 95 Bình luận : 0 Lượt xem : 4952
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 111 Bình luận : 0 Lượt xem : 4916
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 4448
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 131 Bình luận : 0 Lượt xem : 4814
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 450 Bình luận : 0 Lượt xem : 18275
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 89 Bình luận : 0 Lượt xem : 2510
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 330 Bình luận : 0 Lượt xem : 7024
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 128 Bình luận : 0 Lượt xem : 4658
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 822 Bình luận : 0 Lượt xem : 14451
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 69 Bình luận : 0 Lượt xem : 2920
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 1716

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x