Tài liệu dành cho bộ phận văn phòng

Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 2059
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 2355
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 1914
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 2138
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1608
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 190 Bình luận : 0 Lượt xem : 8326
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 1150
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 97 Bình luận : 0 Lượt xem : 2599
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 2346
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 431 Bình luận : 0 Lượt xem : 7512
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 737
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 622

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×