Tài liệu dành cho bộ phận văn phòng

Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1087
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1311
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 964
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1091
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 867
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 127 Bình luận : 0 Lượt xem : 4362
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 586
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1271
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 1536
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 308 Bình luận : 0 Lượt xem : 4599
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 428
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 332

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×