Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 4423
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 88 Bình luận : 0 Lượt xem : 4470
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 101 Bình luận : 0 Lượt xem : 4375
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 133 Bình luận : 0 Lượt xem : 3990
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 3952
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 400 Bình luận : 0 Lượt xem : 16637
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 2197
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 287 Bình luận : 0 Lượt xem : 6051
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 116 Bình luận : 0 Lượt xem : 4193
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 748 Bình luận : 0 Lượt xem : 12963
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 2396
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1460

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

Đăng ký tư vấn x