Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 2892
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 3124
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 2685
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 103 Bình luận : 0 Lượt xem : 2762
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 2269
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 251 Bình luận : 0 Lượt xem : 11449
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 1526
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 135 Bình luận : 0 Lượt xem : 3714
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 2868
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 509 Bình luận : 0 Lượt xem : 9241
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1122
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 792