Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 852   |   Lượt tải: 18    

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là mẫu biên bản lập ra nhằm ghi lại toàn bộ quá trình xử lý các khiếu nại, tố cáo cụ thể nào đó. Trong biên bản ghi lại chi tiết thông tin vụ việc khiếu nại, tố cáo, kết quả xử lý và xác nhận của các bên tham gia.

Trong quá trình xử lý các khiếu nại, tố cáo, biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là một giấy tờ quan trọng cần phải thực hiện nhằm ghi lại các nội dung xử lý khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức. Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo phải ghi rõ vụ việc khiếu nại, tố cáo được đưa ra xử lý.

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo ghi rõ thời gian lập biên bản, thành phần tham gia xử lý khiếu nại, tố cáo, người tham gia tố cáo, khiếu nại, nội dung buổi làm việc, tóm tắt nội dung khiếu nại, tố cáo và vụ việc cần xác minh, phần trình bày của các bên, thời gian kết thúc buổi làm việc, xác nhận của các bên tham gia,...


Danh sách khóa học

KHÓA HỌC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL 2020 CỦA MỘC LAN KETOANONLINE

Miễn phí 3,810

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU GỖ DÁN, VÁN ÉP - HOÀN THUẾ GTGT

399,000đ 514

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG

299,000đ 744

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ - KHÓA HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

399,000đ 401

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TM KINH DOANH THÉP, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU

499,000đ 318

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG LOẠI HÌNH DN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

399,000đ 401

KHÓA HỌC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI

399,000đ 3,682

Khóa học ứng dụng Word và Microsoft Excel trong công việc kế toán

199,000đ 833

Khóa học kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất thương mại gạch, bê tông

399,000đ 365

Khóa học đào tạo sử dụng phần mềm kế toán Misa SME.NET

Miễn phí 2,779

Xem thêm