Mẫu bảng quyết toán công trình

Loại file: .xlsx   |   Lượt xem: 16719   |   Lượt tải: 963    

Bảng tổng hợp khối lượng giá trị quyết toán công trình

Bảng tổng hợp khối lượng giá trị quyết toán công trình là bảng thường được sử dụng trong nghành xây dựng, xây lắp.

Sau mỗi công trình, dự án xây dựng, xây lắp việc hiển nhiên là bên thi công phải tổng hợp và quyết toán khối lượng giá trị công trình. Việc lập quyết toán này có thể bằng nhiều cách và cũng tùy từng đơn vị thực hiện. Tuy nhiên cách đơn giản nhất là sử dụng Mẫu Bảng tổng hợp khối lượng giá trị quyết toán công trình. Bảng này có ưu điểm là đơn giản trực quan dễ dàng thể hiện các khối lượng, giá trị cũng như rất dễ đọc