Mẫu Kpi đánh giá vị trí kế toán thanh toán

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 3162   |   Lượt tải: 311    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Tài liệu mô tả và cách tính KPI của vị trí kế toán thanh toán, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nếu thấy phù hợp.

Chỉ tiêu cụ thể trong KPI chức danh kế toán - KPI kế toán thanh toán là: 

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

  • Xây dựng chuẩn năng lực của phòng;

  • Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%);

  • Chi tiêu dòng tiền thu - chi.

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

  • Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác;

  • Hạch toán kế toán, Kiểm soát tuân thủ kế toán thanh toán, quy định về thuế;

  • Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

 • Các dự án và công việc đột xuất

  • Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng phòng giao.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x