Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và CCDC trong doanh nghiệp

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 9939   |   Lượt tải: 215    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Bản mô tả công việc nhân viên kế toán tài sản cố định và CCDC là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí nhân viên kế toán TSCD và CCDC. Ngoài ra, trong khuôn khổ bài viết này, Sàn kế toán còn muốn chia sẻ những yêu cầu công việc, cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập của nhân viên kế toán TSCD.

I/ Nhiệm vụ cụ thể của kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ:

 1. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

 2. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

 3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

 4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

 5. Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

 6. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

 7. Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

 8. Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

 9. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

 10. Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

 11. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

II/ Tiêu chuẩn để làm việc ở vị trí này:

 1. Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.

 2. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

 3. Biết học hỏi và thu thập kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty.

 4. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán TSCĐ.

III/ Mức lương trung bình cho vị trí kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ vào khoảng 7 triệu - 10 triệu


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x