Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và CCDC trong doanh nghiệp

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 168   |   Lượt tải: 5    

Bản mô tả công việc nhân viên kế toán tài sản cố định và CCDC là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí nhân viên kế toán TSCD và CCDC. Ngoài ra, trong khuôn khổ bài viết này, Sàn kế toán còn muốn chia sẻ những yêu cầu công việc, cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập của nhân viên kế toán TSCD.

I/ Nhiệm vụ cụ thể của kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ:

 1. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

 2. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

 3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

 4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

 5. Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

 6. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

 7. Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

 8. Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

 9. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

 10. Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

 11. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

II/ Tiêu chuẩn để làm việc ở vị trí này:

 1. Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.

 2. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

 3. Biết học hỏi và thu thập kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty.

 4. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán TSCĐ.

III/ Mức lương trung bình cho vị trí kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ vào khoảng 7 triệu - 10 triệu


Xem chi tiết biểu mẫu

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Danh sách công ty nhận thực tập

VIỆC LÀM KẾ TOÁN ĐANG TUYỂN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

5000 ++ tin tuyển dụng

TRẮC NGHIỆM NĂNG LỰC KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Click vào đây thử trắc nghiệm kế toán

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Click vào đây để lựa chọn giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 158
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 187
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 169
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 194
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 169
Bản mô tả công việc của kế toán tổng hợp ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 216
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 151
Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 185
Những điều bạn cần biết khi làm kế toán
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 30

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu quyết định về việc ban hành định mức tiêu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu hợp đồng mượn xe mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu hợp đồng cho vay tiền
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu biên bản kiểm tra quỹ
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận kế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu tờ trình đề nghị nhà cung cấp
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12