Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - Phụ lục I-8

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 2760   |   Lượt tải: 81    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Hướng dẫn viết Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

1. Cột tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Ghi thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì ghi tên của tổ chức - kèm theo đó là Danh sách người đại diện theo ủy quyền - Phụ lục I-10.

2. Cột vốn góp

Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể:

+ Tên loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản;

+ Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có.

3. Cột thời điểm góp vốn

- Thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn khi đăng ký thành lập mới;

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn;

- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời điểm góp vốn.

4. Cột chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì chữ ký là của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

5. Phần ký, ghi rõ họ tên

Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x