Quản trị Marketing - Các công cụ giúp lập kế hoạch bán hàng

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 263   |   Lượt tải: 24    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Quản trị Marketing - Các công cụ giúp lập kế hoạch bán hàng

Sàn kế toán sẽ đưa ra các thông số để các bạn tham khảo:

Tóm tắt

Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng
như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó
là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp
quản trị. Các phần còn lại của chương tập trung vào các qui trình phân tích căn bản,
mà chúng rất có ích cho phương pháp tập trung lợi nhuận đối với quản trị bán hàng.
Trước tiên bàn đến các qui trình phân tích cơ bản; sau đó các hình thái phân tích giản
đơn bán hàng và chi phí được xem xét trong mối liên hệ với thực tiễn quản trị bán
hàng đặc trưng. Các qui trình được nêu lên ở đây không những có ích lợi đối với công
tác kế hoạch của quản trị bán hàng mà còn đối với sự đánh giá thực hiện của nhân
viên bán hàng. Hai công cụ tài chính, doanh số trên tài sản được quản lý được và
phân tích hội qui thu nhập được nêu lên trong phần tiếp theo. Hai công cụ này tạo ra
các tiêu chuẩn để đánh giá sự thực hiện bán hàng trên phạm vi quận, mà nó sẽ là
một bộ phận quan trọng trong hoạt động quản trị bán hàng hàng ngày.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x