Mẫu đánh giá kpi của vị trí kế toán trưởng

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 7513   |   Lượt tải: 476    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Tài liệu mô tả và cách tính KPI của vị trí kế toán trưởng, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nếu thấy phù hợp.

Chỉ tiêu cụ thể trong KPI chức danh kế toán - KPI kế toán trưởng là: 

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

  • Giảm chi phí tồn kho;

  • Giảm chi phí mua hàng;

  • Nâng cao năng lực quản lý của phòng;

  • Xây dựng chuẩn năng lực của phòng;

  • Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%);

  • Chi tiêu dòng tiền;

  • Độ chính xác trong dự báo ngân sách;

  • Mục tiêu đào tạo nhân sự.

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

  • Kiểm soát số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác;

  • Hoạch định chiến lược về tài chính, cân đối dòng tiền;

  • Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

 • Các dự án và công việc đột xuất

  • Xây dựng các quy định liên quan các phòng ban.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x