Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 4971   |   Lượt tải: 112    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp được sử dụng nhằm xác nhận việc ủy quyền của bên nhà thầu dành cho một cá nhân nào đó để thực hiện một số công việc cụ thể trong thời gian tham gia đấu thầu một dự án cụ thể.

Nếu như người đứng đầu bên phía nhà thầu muốn giao một số nhiệm vụ cho một cá nhân nào đó trong việc thực hiện dự án thầu, bên nhà thầu sẽ sử dụng mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp để xác nhận việc giao quyền cho một cá nhân cụ thể và các công việc thực hiện cụ thể nào đó. Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp cần phải ghi rõ thông tin người ủy quyền và người được ủy quyền, chức vụ, vị trí làm việc,...

Bên cạnh đó giấy ủy quyền nhận tiền cũng là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến khi các bạn muốn ủy quyền cho ai đó thay mình đi nhận tiền như tiền bảo hiểm, tiền lương hưu, tiền trợ cấp, người được ủy quyền trong giấy ủy quyền nhận tiền thường là người thân hoặc bạn bè mà bạn tin tưởng.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt người ủy quyền thực hiện toàn bộ nội dung công việc đã ủy quyền được quy định rõ trong mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp, nếu như thực hiện những công việc ngoài phạm vi ủy quyền, người được ủy quyền sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hành vi đó. Người được ủy quyền có thể được trả chi phí hoặc không được trả chi phí tùy theo thỏa thuận của cả hai bên trong việc thực hiện hợp đồng.

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp cũng ghi rõ hiệu lực của giấy ủy quyền, quá thời hạn, người được ủy quyền sẽ không phải thực hiện những nhiệm vụ quy định trong giấy ủy quyền, giấy ủy quyền sẽ được gửi kèm theo hồ sơ mời thầu xây lắp, nhằm giúp bên mời thầu sẽ nắm bắt được thông tin chính xác của người được ủy quyền và theo dõi toàn bộ việc thực hiện các điều khoản ủy quyền.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x