Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 2201   |   Lượt tải: 36    

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp được sử dụng nhằm xác nhận việc ủy quyền của bên nhà thầu dành cho một cá nhân nào đó để thực hiện một số công việc cụ thể trong thời gian tham gia đấu thầu một dự án cụ thể.

Nếu như người đứng đầu bên phía nhà thầu muốn giao một số nhiệm vụ cho một cá nhân nào đó trong việc thực hiện dự án thầu, bên nhà thầu sẽ sử dụng mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp để xác nhận việc giao quyền cho một cá nhân cụ thể và các công việc thực hiện cụ thể nào đó. Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp cần phải ghi rõ thông tin người ủy quyền và người được ủy quyền, chức vụ, vị trí làm việc,...

Bên cạnh đó giấy ủy quyền nhận tiền cũng là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến khi các bạn muốn ủy quyền cho ai đó thay mình đi nhận tiền như tiền bảo hiểm, tiền lương hưu, tiền trợ cấp, người được ủy quyền trong giấy ủy quyền nhận tiền thường là người thân hoặc bạn bè mà bạn tin tưởng.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt người ủy quyền thực hiện toàn bộ nội dung công việc đã ủy quyền được quy định rõ trong mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp, nếu như thực hiện những công việc ngoài phạm vi ủy quyền, người được ủy quyền sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hành vi đó. Người được ủy quyền có thể được trả chi phí hoặc không được trả chi phí tùy theo thỏa thuận của cả hai bên trong việc thực hiện hợp đồng.

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp cũng ghi rõ hiệu lực của giấy ủy quyền, quá thời hạn, người được ủy quyền sẽ không phải thực hiện những nhiệm vụ quy định trong giấy ủy quyền, giấy ủy quyền sẽ được gửi kèm theo hồ sơ mời thầu xây lắp, nhằm giúp bên mời thầu sẽ nắm bắt được thông tin chính xác của người được ủy quyền và theo dõi toàn bộ việc thực hiện các điều khoản ủy quyền.


Xem chi tiết biểu mẫu

(Vui lòng like hoặc chia sẻ fanpage để được nhận tài liệu mới nhất)
Tải xuống


QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 2348
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 59 Bình luận : 0 Lượt xem : 997
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1928
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 2202
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 2532
Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 3
Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 2
Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 4
Mẫu Giấy cam kết trả nợ và xác nhận công ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 3
Mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 3