Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 341   |   Lượt tải: 36    

Mẫu biên bản bàn giao quỹ nhằm xác nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số tài sản mà hai bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này bao gồm các nội dung sau: thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền, số tiền được giao, xác nhận của người làm chứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.


Xem chi tiết biểu mẫu

ĐƯỢC TẢI NHIỀU

Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 747
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 478
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 342
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 2 Lượt xem : 569
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 438

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 478
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 119
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 442
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 12 Bình luận : 1 Lượt xem : 114
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 342
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 108
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 747
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 200
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 154
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 302

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 42
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 65
Bản mô tả công việc của kế toán tổng hợp ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 41
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 77
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 45
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 178