File mẫu đánh giá KPI kế toán tổng hợp

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 3407   |   Lượt tải: 373    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Tài liệu mô tả và cách tính KPI của vị trí kế toán tổng hợp, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nếu thấy phù hợp

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

  • Nâng cao năng lực quản lý của phòng;

  • Xây dựng chuẩn năng lực của phòng;

  • Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%);

  • Phân tích các chỉ số tài chính;

  • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

  • Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác;

  • Kiểm soát tuân thủ chuẩn mực kế toán, Báo cáo thuế;

  • Quản lý công nợ;

  • Quản lý TSCĐ (hữu hình và vô hình - thương hiệu, phần mềm, quy trình công nghệ,…);

  • Quản lý công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng;

  • Các báo cáo thống kê, báo cáo quản trị theo yêu cầu kinh doanh;

  • Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp;

  • Thời gian tham gia các khóa đào tạo.

 • Các dự án và công việc đột xuất

  • Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng phòng giao.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x