File đánh giá KPI của vị trí kế toán vật tư

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 1594   |   Lượt tải: 184    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Tài liệu mô tả và cách tính KPI của vị trí kế toán vật tư, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nếu thấy phù hợp.

Chỉ tiêu cụ thể trong KPI chức danh kế toán - KPI kế toán vật tư là: 

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

  • Giảm chi phí tồn kho;

  • Giảm chi phí mua hàng;

  • Xây dựng chuẩn năng lực của phòng;

  • Hoàn thành các báo cáo, Chính xác và đúng hạn (98%).

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

  • Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác;

  • Quản lý vật tư hàng hóa tại kho;

  • Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp;

  • Thời gian tham gia các khóa đào tạo.

 • Các dự án và công việc đột xuất

  • Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng phòng giao


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x