Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 7222   |   Lượt tải: 264    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Bản mô tả công việc nhân viên kế toán thuế là tài liệu mô tả công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí nhân viên kế toán thuế. Ngoài ra, trong khuôn khổ bài viết này, Sàn kế toán còn muốn chia sẻ những yêu cầu công việc, cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập của nhân viên kế toán thuế.

I/ Nhiệm vụ cụ thể của kế toán thuế:

 1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
 2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.
 3. Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 4. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theothuế suất .
 5. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .
 6. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .
 7. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .
 8. Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký  đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
 9. Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .
 10. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất  (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).
 11. Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện  loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
 12. Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo  thuế của cơ sở  ,toàn Cty .
 13. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .
 14. Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư ùtự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
 15. Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận  hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
 16. Cập nhật  kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty  để cơ sở biết thực hiện.
 17. Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập  doanh nghiệp ,nộp ngân sách
 18. Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
 19. Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
 20. Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.
 21. Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
 22. Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

II/ Tiêu chuẩn:

 1. Trình độ Đại học kinh tế .
 2. Am hiểu  Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

III/ Mức lương trung bình của nhân viên kế toán thuế theo thống kê của Sàn kế toán vào khoảng 8 triệu - 15 triệu

Kích đây để xem Danh sách việc làm kế toán thuế đang tuyển dụng trên Sàn kế toán


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x