Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 8082   |   Lượt tải: 537    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Mẫu danh sách cổ đông Công ty cổ phần là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép danh sách số cổ đông sáng lập ra công ty cổ phần.

Sàn kế toán xin giới thiệu mẫu Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015.

Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập kê khai tại Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có.

Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của tổ chức.

 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

Người ký Danh sách này đồng thời là người ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x