Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 339   |   Lượt tải: 30    

1. Khi nào viết văn bản tường trình? 

   Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) khiến cho người có trách nhiệm (hoặc cấp có thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan đến sự việc đó phải viết bản tường trình để trình bày một cách tường tận, rõ ràng sự việc diễn ra, đồng thời phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình.

  Vậy, văn bản tường trình là loại văn bản trình bày để người có trách nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bản chất sự việc, mà sự việc ấy có liên quan đến người viết tường trình.

2. Khi viết văn bản tường trình, ngoài những thể thức bắt buộc (quốc hiệu, tiêu ngữ, người tiếp nhận…) cần nêu đầy đủ những thông tin sau:

-  Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.

-  Những người có liên quan đến sự việc.

- Trình tự, diễn biến sự việc.

 - Nguyên nhân sự việc.

-  Mức độ thiệt hại (nếu có).

 -  Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

 -  Những đề nghị cụ thể (nếu có).


Xem chi tiết biểu mẫu

ĐƯỢC TẢI NHIỀU

Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 2 Lượt xem : 511
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 290
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 330
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 346

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 290
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 344
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 9 Bình luận : 1 Lượt xem : 80
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 185
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 92
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 93
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 168

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu thẻ tài sản cố định - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu thẻ tài sản cố định - TIẾNG ANH theo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu thẻ tài sản cố định - TIẾNG ANH theo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 25
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng TIẾNG ANH Contract for ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phầm bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 17
Mẫu hoàn trả hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 19