Mẫu đánh giá Kpi của vị trí kế toán giá thành

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 1587   |   Lượt tải: 173    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Tài liệu mô tả và cách tính KPI của vị trí kế toán giá thành, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nếu thấy phù hợp.

Chỉ tiêu cụ thể trong KPI chức danh kế toán - KPI kế toán giá thành là: 

 • Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI bộ phận

  • Xây dựng chuẩn năng lực của phòng;

  • Hoàn thành các báo cáo, Chính xác và đúng hạn (98%).

 • Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

  • Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác;

  • Hạch toán kế toán, Kiểm soát tuân thủ kế toán giá thành;

  • Tổng hợp và kiểm soát chi phí sản xuất;

  • Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp;

  • Thời gian tham gia các khóa đào tạo.

 • Các dự án và công việc đột xuất

  • Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng phòng giao.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x