Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 998   |   Lượt tải: 70    

Biên bản bù trừ công nợ là được lập ra nhằm mục đích ghi chép, theo dõi việc thực hiện bù trừ công nợ giữa bên mua và bên bán .

Biên bản bù trừ công nợ được lập khi hai bên mua và bán có phát sinh các nghiệp vụ mua bán qua lại lẫn nhau và đồng ý cấn trừ công nợ.


Xem chi tiết biểu mẫu

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Xem danh sách công ty

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

Xem tất cả tin đang tuyển

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Danh sách đề trắc nghiệm

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Xem danh sách giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 1017 Bình luận : 0 Lượt xem : 5337
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 999
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 1687
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 96 Bình luận : 1 Lượt xem : 603
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 1056 Bình luận : 0 Lượt xem : 5838
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 710
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 803 Bình luận : 0 Lượt xem : 7121
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 239 Bình luận : 0 Lượt xem : 2087
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 188 Bình luận : 0 Lượt xem : 1932
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 473 Bình luận : 0 Lượt xem : 5147

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu số 02-1/NTNN : Bảng kê các nhà thầu nước ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 3
Mẫu số 23/CK-TNCN : Bản cam kết
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 4
Mẫu số 22/XN-TNCN : Bản kê khai về người tàn ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 6
Mẫu số 21a/XN-TNCN : Bản kê khai về người phải ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 6
Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư xác nhận thu nhập năm
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 10
Mẫu số 17/TNCN : Đơn đề nghị cấp chứng từ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu số 18/MGT-TNCN : Văn bản đề nghị giảm thuế ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu số 01/AĐTH : Quyết định về việc ấn định ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu số 01/UNTH : Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu số 02/UNTH : Biên bản thanh lý hợp đồng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 9

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×