Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 343   |   Lượt tải: 11    

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc đối chiếu công nợ của doanh nghiệp. Biên bản đối chiếu công nợ này nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về sản phẩm, số phát sinh trong kỳ.

Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản đối chiếu công nợ tại đây.


Xem chi tiết biểu mẫu

ĐƯỢC TẢI NHIỀU

Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 2 Lượt xem : 511
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 339
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 290
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 328
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 346

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 290
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 344
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 9 Bình luận : 1 Lượt xem : 80
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 184
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 339
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 92
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 93
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 168

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu thẻ tài sản cố định - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu thẻ tài sản cố định - TIẾNG ANH theo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu thẻ tài sản cố định - TIẾNG ANH theo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 25
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng TIẾNG ANH Contract for ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phầm bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 17
Mẫu hoàn trả hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 19