Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 769   |   Lượt tải: 41    

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc đối chiếu công nợ của doanh nghiệp. Biên bản đối chiếu công nợ này nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về sản phẩm, số phát sinh trong kỳ.

Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản đối chiếu công nợ tại đây.


Xem chi tiết biểu mẫu

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Danh sách công ty nhận thực tập

VIỆC LÀM KẾ TOÁN ĐANG TUYỂN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

5000 ++ tin tuyển dụng

TRẮC NGHIỆM NĂNG LỰC KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Click vào đây thử trắc nghiệm kế toán

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Click vào đây để lựa chọn giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 111 Bình luận : 0 Lượt xem : 891
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 301
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 770
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 19 Bình luận : 1 Lượt xem : 185
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 1014
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 236
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 195 Bình luận : 0 Lượt xem : 1990
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 603
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 338
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 115 Bình luận : 0 Lượt xem : 1220

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu biên bản kiểm tra quỹ
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 2
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 1
Mẫu biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận kế ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 2
Mẫu tờ trình đề nghị nhà cung cấp
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 2
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 1
Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 1
Mẫu tờ trình xin mua sắm tài sản
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 6
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 20