Quản trị Marketing - Những vấn đề cơ bản của Marketing

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 463   |   Lượt tải: 44    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Quản trị Marketing - Những vấn đề cơ bản của Marketing

Sàn kế toán sẽ đưa ra các thông số để các bạn tham khảo:

1. Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin Marketing.

Mọi công ty đều phải tổ chức dòng thông tin Marketing dẫn đến những người quản trị Marketing  của  mình.  Các  công  ty  đang  nghiên  cứu  những  nhu  cầu  thông  tin  của người quản trị và thiết kế các hệ thống thông tin Marketing của mình (MIS) để đáp ứng những nhu cầu đó. Ta định nghĩa hệ thống thông tin Marketing như sau:

Hệ thống thông tin Marketing  (MIS) bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho những người soạn thảo các quyết định Marketing.

Khái niệm hệ thống thông tin Marketing được minh họa trong hình H.2.1. Để
tiến  hành  phân  tích  lập  kế  hoạch,  thực  hiện  và  kiểm  tra,  những  nhà  quản  trị
Marketing cần những thông tin về tình hình diễn biến của môi trường Marketing. Vai
trò của MIS là xác định những nhu cầu thông tin của người quản trị, phát triển những
thông  tin  cần  thiết  và  phân  phối  thông  tin  đó  kịp  thời  cho  những  nhà  quản  trị
Marketing.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x