Quản trị Marketing - Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 457   |   Lượt tải: 38    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Quản trị Marketing - Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

Sàn kế toán sẽ đưa ra các thông số để các bạn tham khảo:

Tóm tắt

Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các
khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối
với nhà quản trị bán hàng. Tổ chức mô hình này được giải thích thông qua việc xem
xét các hành vi nhất định đưa đến lãnh đaọ quản trị bán hàng có hiệu quả cao hơn.
Sự giao dịch là yếu tố chủ đạo trong hoạt động lãnh đạo thực tế. Các công cụ quan
trọng khác của giao dịch quản trị bán hàng làm cho quá trình lãnh đạo được thuận
tiện cũng sẽ được xem xét. Cuối cùng, bảy hướng dẫn chủ đạo để lãnh đạo kinh
doanh có hiệu quả được bàn thảo trong mỗi hoạt động bán hàng của nhà quản trị
bán hàng.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x