Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 375   |   Lượt tải: 11    

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.