Mẫu thư tra soát theo thông tư 84

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 6294   |   Lượt tải: 327    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

Thư tra soát theo Thông tư 84/2016/TT-BTC – Mẫu C1-11/NS, sử dụng khi phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo.

Theo khoản 2 điều 17 Thông tư 84/2016/TT-BTC

“2. Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước
a) Đối với người nộp thuế

Trường hợp người nộp thuế phát hiện khai không chính xác các thông tin trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế phối hợp với ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước phục vụ người nộp thuế để xử lý sai sót trong việc nộp tiền vào ngân sách.

Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.”


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x