Mẫu Phụ lục hợp đồng tiếng Anh

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 5093   |   Lượt tải: 267    

Chia sẻ bài viết hữu ích

Chia sẻ thông tin hữu ích

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là văn bản quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Có thể hiểu rằng phụ lục hợp đồng là một phần kèm theo của hợp đồng với mục đích quy định về nội dung, điều khoản trong hợp đồng trước khi thỏa thuận, ký kết.

2. Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

Phụ lục hợp đồng tiếng anh còn được gọi là Contract annex. Đây là phần văn bản thuộc hợp đồng, tương tự như phụ lục hợp đồng đã được đề cập ở trên. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh sẽ được soạn thảo dưới ngôn ngữ là tiếng Anh, bên cạnh ngôn ngữ của hợp đồng đó cũng là tiếng Anh.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì phụ lục hợp đồng tiếng Anh chỉ áp dụng trong hai trường hợp:

  • Khi quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Lưu ý: Nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng;

  • Khi sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng. Thông thường, phụ lục được áp dụng trong trường hợp này được lập sau khi mà hợp đồng đã được lập nhằm thay đổi, sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với nội dung ban đầu.

3. Một số cụm từ liên quan đến phụ lục hợp đồng tiếng Anh

– Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Contract annex.

– Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng tiếng Anh làPrinciples of signing contract annexes.

– Phụ lục hợp đồng kinh tế tiếng Anh làAppendix economic contracts

– Khi nào phải ký phụ lục hợp đồng xây dựng tiếng Anh là When to sign annexes to construction contracts

– Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh làAppendix contract form.

– Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán tiếng Anh làAppendix form of sale contract.

– Phụ lục hợp đồng xây dựng tiếng Anh là Appendix construction contract.

– Hiệu lực của phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Validity of contract annexes.

– Điều khoản phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Terms appendix contract.


Podcast tình huống kế toán mới nhất

Danh sách khóa học

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x