Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Loại file: .docx   |   Lượt xem: 1495   |   Lượt tải: 273    

 Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng được sử dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận mua bán săt, thép, bê tông, gạch và các vật liệu liên quan tới xây dựng.

Sàn kế toán cung cấp mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 


Xem chi tiết biểu mẫu

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Danh sách công ty nhận thực tập

VIỆC LÀM KẾ TOÁN ĐANG TUYỂN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

5000 ++ tin tuyển dụng

TRẮC NGHIỆM NĂNG LỰC KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Click vào đây thử trắc nghiệm kế toán

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Click vào đây để lựa chọn giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 315
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 227
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 322
Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 221
Mẫu hợp đồng trong tư vấn xây dựng
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 215
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 226
Mẫu hợp đồng xây lắp trong xây dựng cơ bản
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 172
Mẫu báo cáo tình hình dự án đang xây dựng
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 265
Mẫu hợp đồng thuê văn phòng - SONG NGỮ
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 166

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu quyết định về việc ban hành định mức tiêu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu hợp đồng mượn xe mới nhất
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu hợp đồng cho vay tiền
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu biên bản kiểm tra quỹ
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận kế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu tờ trình đề nghị nhà cung cấp
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 14
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12